Č E S K O M O R A V S K Ý   F O T B A L O V Ý   S V A Z

        Jihomoravský krajský fotbalový svaz

 

 

Adresa: Zámečnická 2, 601 73 Brno

IČO: 70940029

Bankovní spojení: 27-5826790267/0100

E-mail: jmfzbrno@razdva.cz

Web: www.jmkfs.cz

 

Sekretariát:

Oldřich Kratochvíl – sekretář             Jaroslav Nádeníček – profesionální trenér mládeže

Telefon: 542 212 886                       Telefon: 542 212 886 

Fax: 542 212 906                               Fax: 542 212 906

Mobil: 602 977 422                           Mobil: 606 328 935

PS: 731 452 700                                PS: 731 452 701

 

 

 

R  O  Z  P  I  S

 

mistrovských a pohárových soutěží zabezpečovaných VV JmKFS

pro soutěžní ročník

 

2005/2006

 

Mistrovské soutěže:                       SYNOTTIP krajský přebor dospělých

I.A třída dospělých – skupiny A, B

I.B třída dospělých – skupiny A, B, C

Krajský přebor staršího a mladšího dorostu

I.třída dorostu – skupiny A, B, C

Krajský přebor starších a mladších žáků

I.třída starších a mladších žáků – skupiny A, B, C

 

Pohárové soutěže:              Krajský pohár ČMFS 2005/2006

 

Určeno:                                 Klubům, jejichž družstva se účastní soutěží JmKFS

Členům VV JmKFS a členům odborných komisí JmKFS

Členům ORK JmKFS

Rozhodčím a delegátům na nominačních listinách JmKFS

ČMFS, ŘK ČMFS pro Moravu, ŘK ČMFS pro Čechy

VV krajských fotbalových svazů v rámci ČMFS

VV OFS v působnosti JmKFS

Obsah

 

1.      Adresář členů VV JmKFS

 

2.      Termíny jednání DK a STK

 

3.      Adresy fotbalových institucí

I.         Vyšší fotbalové instituce

II.       Krajské fotbalové svazy v působnosti ŘK ČMFS pro Moravu

III.      Okresní fotbalové svazy v působnosti JmKFS

 

4.      Pojmy a zkratky

 

5.      Textová část

I.         Všeobecná ustanovení

II.       Náležitosti disciplinárního řízení

III.      Hospodářské náležitosti

IV.    Krajský pohár ČMFS 2005/2006

V.      Finálový turnaj přípravek o přeborníka JmKFS 2005/2006

VI.    Postupový a sestupový klíč v soutěžích JmKFS

 

6.      Závěrečná ustanovení

 

7.      Přílohy

č.1 – termínová listina JmKFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2005/2006

č.2 – rozlosování mistrovských soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2005/2006

č.3 – rozlosování mistrovských soutěží dorostu pro soutěžní ročník 2005/2006

č.4 – rozlosování mistrovských soutěží žáků pro soutěžní ročník 2005/2006

č.5 – adresář klubů JmKFS

č.6 – sazebník odměn rozhodčích v mistrovských a pohárových utkáních

č.7 – hlášenka mistrovských utkání (tiskopis STK)

č.8 – žádost o změnu pořadatelství/hrací plochy (tiskopis STK)

č.9 – žádost o změnu termínu/začátku (tiskopis STK)

č.10 – soupiska družstva (tiskopis STK)

č.11 – seznam družstva (tiskopis STK)

č.12 – prohlášení hráče (tiskopis DK)

č.13 – prohlášení funkcionáře (tiskopis DK)

č.14 – žádost hráče/funkcionáře (tiskopis DK)

č.15 – příkladový sazebník pořádkových pokut udělovaných STK

 

 

 

1. Adresář členů VV JmKFS

 

Ing. Pavel Mokrý                  Česká 196, 664 31 Lelekovice

předseda                                TB: 547 228 035                   

Mobil: 605 231 223

PS: 731 452 800       

 

Zdeněk Šťastný                    Za horou 465, 664 82 Říčany u Brna

místopředseda                                   TZ: 543 235 044-5

                                                TB: 546 427 385

                                               Mobil: 732 871 441

PS: 731 452 716

 

Pavel Blaha                           Vítězná 825, 696 02 Ratíškovice

gestor STK                             TB: 518 367 122

                                               Mobil: 603 571 265

                                               PS: 731 452 728

 

Ladislav Dofek                     Veslařská 191, 637 00 Brno

gestor KR                               TZ: 547 132 567

                                                TB: 543 211 457

                                               PS: 731 452 727

 

Ing. Ludmil Kolev                Mandloňová 10, 621 00 Brno

gestor KD                               TZ: 543 217 438-9

                                               TB: 549 273 153

                                               Mobil: 602 737 690

PS: 731 452 729

 

Zdeněk Leitner                    Mramotice 77, 671 51 Kravsko

gestor TR                               TB: 515 255 437

                                               Mobil: 728 506 887

                                               PS: 731 452 719

 

Petr Mistr                              Družstevní 473, 679 74 Olešnice

gestor DK                               Mobil: 777 341 222

                                               PS: 731 452 733

 

JUDr. Radoslav Sokola       Trávnická 544, 685 01 Bučovice                                         

gestor HK                               TB: 517 381 073

                                               Mobil: 603 507 269

PS: 731 452 730

 

František Stejskal                Komenského 598, 691 44 Lednice

gestor KM                               TZ: 519 371 913

                                                TB: 519 340 667

                                               Mobil: 608 521 673

PS: 731 452 703

 

 

 

2. Termíny jednání

 

·         DK – v průběhu soutěží každou středu od 15.30 h. v Brně, Zámečnická 2, místnost č.15

·         STK – v průběhu soutěží každý čtvrtek od 15.30 h. v Brně, Zámečnická 2, místnost č.15

·         úřední hodiny registračního úseku ČMFS: úterý, čtvrtek a pátek 8 – 16 hod.

 

 

 

3. Adresy fotbalových institucí

 

I. Vyšší fotbalové instituce

 

Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100, P.O.BOX 11, 160 17 Praha 6 – Strahov

·         ústředna: 233 029 111

·         registrační úsek: 233 029 122 (telefon), 233 029 222 (fax)

 

Řídicí komise ČMFS pro Moravu, Na Střelnici 39, P.O.BOX 92, 772 11 Olomouc 2

·         sekretariát: Milena Bdinková, Marie Martinková – tel. 585 203 940, fax: 585 220 245

·         vedoucí sekretář: Mgr. Mojmír Fryčák – tel. 585 203 940

·         sekretář: Miroslav Kosař – tel. 585 220 244, e-mail: kosar.fotbal@quick.cz

·         sekretář: Radek Šindelář – tel. 585 220 244

·         registrační úsek: Eva Levinská, Jiří Jaroš – tel. 585 220 237

 

 

II. Krajské fotbalové svazy v působnosti Řídicí komise ČMFS pro Moravu

 

Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 772 11 Olomouc 2

·         telefon: 585 220 241, 585 220 239 (fax)

·         e-mail: han.zupa.olomouc@cmail.cz

 

Zlínský krajský fotbalový svaz, Hradská 854, 762 36 Zlín

·         telefon: 577 019 393, 577 222 783 (fax)

·         e-mail: kfszlin@quick.cz

 

Krajský fotbalový svaz Vysočina, E.Rošického 6, 586 04 Jihlava

·         telefon: 567 320 658 (+ fax)

·         e-mail: kfs.vysocina@quick.cz

 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, Hornická 54, 709 80 Ostrava 1

·         telefon: 596 625 757 (+ fax)

·         e-mail: mskfs@volny.cz

 

 

III. Okresní fotbalové svazy v působnosti JmKFS

 

Okresní fotbalový svaz Blansko                           Městský fotbalový svaz Brno

Smetanova 3, 678 01 Blansko                                              Zámečnická 2, 601 98 Brno

telefon: 516 418 662                                                  telefon + fax: 542 212 675

fax: 516 418 607                                                        e-mail: sekretar@fotbalbrno.cz

e-mail: cstv@proactive.cz                                        předseda VV MěFS: Jiří Gavenda

předseda VV OFS: Petr Mistr                                               sekretář: ing.Jaroslav Pačinek

sekretář: Jaroslav Kříž

 

Okresní fotbalový svaz Brno-venkov                  Okresní fotbalový svaz Břeclav

Přízová 8/10, 601 45 Brno                                        Veslařská 1, 690 02 Břeclav

telefon: 543 254 963                                                  telefon + fax: 519 371 913

fax: 543 254 131                                                        e-mail: fotbal.bv@mybox.cz

e-mail: tub.brno@volny.cz                                        předseda VV OFS: František Stejskal

předseda VV OFS: Zdeněk Šťastný                         sekretář:

sekretář: Josef Polák

 

Okresní fotbalový svaz Hodonín                          Okresní fotbalový svaz Vyškov

Tyršova 8, PS 13, 695 01 Hodonín                           Mlýnská 20, 682 01 Vyškov

telefon: 518 351 052                                                  telefon + fax: 517 341 834

fax: 518 352 711 (OS ČSTV)                                    e-mail:

e-mail: ofshodonin@quick.cz                                               předseda VV OFS: Vojtěch Baláš

předseda VV OFS: Dr.Štěpán Buček                                   sekretář: Miloš Jura

sekretář: Jiří Trnka

 

Okresní fotbalový svaz Znojmo

Rooseveltova 19, 669 02 Znojmo

telefon: 515 248 312

fax: 515 224 488

e-mail: ofs.znojmo@tiscali.cz

předseda VV OFS: Zdeněk Leitner

sekretář: Karel Neuwirth

 

 

 

4. Pojmy a zkratky

 

·         klub – fotbalový klub, který je samostatným subjektem, nebo fotbalový oddíl, který je součástí TJ, obce sokolské apod. Klub se sestává z jednotlivých družstev.

·         družstvo – organizační jednotka klubu, která byla STK na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži zařazena dle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku do příslušné věkové kategorie a třídy soutěže.

·         areál klubu – objekt vymezený k provozování sportovní činnosti, který se člení minimálně na šatny, hřiště a hlediště.

·         hřiště – ohraničená vnitřní část areálu klubu, do které mají přístup pouze přesně určené osoby uvedené v příslušném ustanovení SŘF a v níž je vyznačena hrací plocha.

·         hrací plocha – část hřiště vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu.

·         hlediště – část areálu určená pro diváky.

·         soutěžní utkání – každé utkání mistrovských a pohárových soutěží uvedených v preambuli tohoto rozpisu.

·         ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz.

·         JmKFS – Jihomoravský krajský fotbalový svaz

·         VV JmKFS – Výkonný výbor JmKFS.

·         ORK – Odvolací a revizní komise JmKFS.

·         STK – sportovně technická komise JmKFS.

·         DK – disciplinární komise JmKFS.

·         KD – komise delegátů JmKFS.

·         KR – komise rozhodčích JmKFS.

·         HK – hospodářská komise JmKFS.

·         TR – trenérská rada JmKFS.

·         KM – komise mládeže JmKFS.

·         OFS – okresní fotbalový svaz.

·         SŘF – Soutěžní řád fotbalu.

·         PS – privátní síť, jejímiž účastníky jsou kluby, funkcionáři, rozhodčí a delegáti JmKFS.

·         UP – umělý povrch (tráva třetí a vyšší generace).

 

 

5. Textová část

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Článek 1 – Řízení soutěží

 

1.      Rozpis soutěží JmKFS pro soutěžní ročník 2005/2006 (dále jen „tento rozpis“) vydává VV JmKFS v souladu s článkem 14 odst.3 Stanov ČMFS a článkem 3 odst.1 SŘF.

2.      Soutěže zabezpečuje VV JmKFS a přímo je řídí STK.

3.      Rozhodnutí o případném odložení celého kola mistrovských soutěží si vyhradil VV JmKFS.

 

Článek 2 – Pořadatelský klub a změna pořadatelství

 

1.      Pořadatelem soutěžního utkání je to družstvo, které je v rozlosování příslušné části mistrovských soutěží (podzimní a jarní část) nebo v rozlosování Krajského poháru ČMFS 2005/2006 uvedeno na prvním místě (dále jen „pořadatelský klub“).

2.      STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je uvedeno v rozlosování soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství).

3.      O změnu pořadatelství požádá klub, který chce sehrát utkání na domácím hřišti v podzimní části soutěžního ročníku, na tiskopisu Žádost o změnu pořadatelství/hrací plochy, který je přílohou č.8 tohoto rozpisu, a to nejpozději 21 dnů před stanoveným termínem utkání. Žádost o změnu pořadatelství musí být opatřena souhlasem soupeře. Poplatek za schválení změny pořadatelství činí 200,- Kč. V odůvodněných případech může STK změnu pořadatelství schválit i při nedodržení stanovené lhůty, ale poplatek v tomto případě činí 300,- Kč. O rozhodnutí ve věci změny pořadatelství, ať kladném nebo záporném, bude STK vždy informovat vhodným způsobem oba kluby.

 

Článek 3 – Účastníci soutěží

 

1.      Jednotlivá družstva jsou na základě přihlášky do soutěží JmKFS zařazena podle své výkonnosti a věkové kategorie do příslušných soutěží v působnosti JmKFS.

2.      Zařazení jednotlivých družstev je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží dospělých, dorostu a žáků, které tvoří přílohy č.2, č.3 a č.4 tohoto rozpisu. Zařazená družstva přitom musí splňovat podmínky stanovené SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem.

3.      STK povolí v soutěžním ročníku 2005/2006 i v soutěžním ročníku následujícím zařazení maximálně dvou družstev stejného klubu v jedné věkové kategorii a shodné třídě soutěže, a to pouze v I.třídách v kategoriích mládeže.

4.      Kluby, jejichž družstva jsou účastníky mistrovských soutěží JmKFS, jsou povinny vyslat svého zástupce na oficiální akce pořádané JmKFS, zejména pak na aktiv klubů k přidělení losovacích čísel. Případná neúčast zástupce klubu na aktivu klubů k přidělení losovacích čísel bude postižena pořádkovou pokutou.

 

Článek 4 – Předpisy ČMFS a úřední tiskovina JmKFS

 

1.      Při konání a v souvislosti s konáním jednotlivých utkání, na které se vztahuje tento rozpis, se postupuje podle platné legislativy ČMFS, zejména pak podle SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu včetně jejich změn a doplňků.

2.      V týdeníku RegionSport jsou uveřejňovány veškeré úřední zprávy JmKFS a jeho odběr je tudíž pro všechny kluby, rozhodčí a delegáty svazu povinný.

3.      Informace vztahující se k soutěžím JmKFS uvedené na internetových stránkách JmKFS (www.jmkfs.cz), ČMFS (www.fotbal.cz) nebo v systému ofiSPORT (www.ofisport.cz) nemají závaznost úředních zpráv.

 

Článek 5 – Termíny a začátky utkání

 

1.      Povinnosti klubů týkající se hlášení mistrovských utkání, jejich termínů, začátků a nástupů družstev jsou upraveny v článcích 30 – 34 SŘF a v tomto rozpisu.

2.      Termínová listina s úředními začátky soutěžních utkání pro podzimní část soutěžního ročníku 2005/2006 je přílohou č.1 tohoto rozpisu. Pro jarní část soutěžního ročníku bude termínová listina uveřejněna v RegionSportu.

3.      Termíny a začátky všech mistrovských utkání pro příslušnou polovinu soutěžního ročníku hraných v domácím prostředí uvedou pořadatelské kluby souhrnně na tiskopisu Hlášenka mistrovských utkání, který je přílohou č.7 tohoto rozpisu (dále jen „hlášenka“). Hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť. U družstev žáků a družstev krajského přeboru dorostu se na jedné hlášence uvedou začátky utkání pro obě kategorie (starší a mladší).

4.      Pořadatelské kluby zašlou hlášenky doporučenou poštou v jednom vyhotovení STK a všem svým soupeřům, s nimiž se v příslušné polovině soutěžního ročníku střetnou v mistrovském utkání v domácím prostředí, a to nejpozději v těchto termínech:

a)      pro podzimní část ……………do 22.7.2005 (dospělí a dorost) a do 5.8.2005 (žáci),

b)      pro jarní část …………………do 10.2.2006 (pro všechny kategorie).

5.      Mistrovská utkání dospělých a dorostu mohou začínat nejdříve v 10.00 hod. STK povolí sehrání mistrovského utkání dospělých se začátkem nejdříve v 09.00 hod., ale pouze v tom případě, doloží-li žádající klub STK souhlas soupeře. STK výjimečně povolí sehrání mistrovského utkání dorostu se začátkem nejdříve v 08.15 hod., ale pouze tehdy,  doloží-li žádající klub souhlas soupeře.

6.      Pořadatelské kluby jsou povinny STK doložit písemné souhlasy soupeřů s dřívějšími začátky utkání dospělých nebo dorostu než v 10.00 hod., a to spolu s hlášenkami mistrovských utkání. V případě, kdy se bude jednat o změnu požadovanou v průběhu příslušné poloviny soutěžního ročníku, vyjádří soupeř svůj souhlas s dřívějším začátkem přímo na Žádosti o změnu termínu/začátku, která je přílohou č.9 tohoto rozpisu.

7.      Mistrovská utkání krajského přeboru dorostu se hrají v souladu s termínovou listinou v pořadí nejdříve starší a poté mladší. Opačné pořadí je možné při respektování bodu 8. tohoto článku.

8.      Dorostenecké předzápasy začínají nejpozději 2 hodiny a 15 minut před stanoveným začátkem následujícího utkání. Začátek utkání mladšího dorostu musí být nejpozději 2 hodiny před stanoveným začátkem následujícího utkání.

9.      Mistrovská utkání žáků mohou začínat nejdříve v 09.00 hod. STK zásadně neschválí začátky mistrovských utkání žáků dříve než v 09.00 hod. nebo začátky stanovené na nedělní odpoledne.

10.  Mistrovská utkání žáků se hrají v souladu s termínovou listinou v pořadí nejdříve starší a poté mladší. Opačné pořadí je možné při respektování bodu 11. tohoto článku.

11.  Žákovské předzápasy starších žáků začínají nejpozději 1 hodinu 45 minut před stanoveným začátkem následujícího utkání, předzápasy mladších žáků začínají nejpozději 1 hodinu 30 minut před stanoveným začátkem následujícího utkání.

12.  O čerpání čekací doby platí ustanovení čl.36 – 38 SŘF a bodu 13. tohoto článku rozpisu.

13.  Bude-li soutěžní utkání zahájeno po uplynutí čekací doby, musí  klub, z viny jehož družstva k zahájení utkání po čekací době došlo, zaslat STK písemné vyjádření s uvedením důvodů zahájení soutěžního utkání po uplynutí čekací doby. Své vyjádření příslušný klub zašle STK do 48 hodin po skončení daného utkání. Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu.

14.  Nebude-li soutěžní utkání sehráno z důvodu nenastoupení jednoho z družstev k danému utkání, musí klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, zaslat STK písemné vyjádření k  nedostavení se k soutěžnímu utkání s uvedením důvodů nedostavení, a to do 48 hodin po stanoveném termínu příslušného soutěžního utkání. Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu.

15.  V případech, kdy nebude soutěžní utkání z vyšší moci sehráno nebo bude z tohoto důvodu přerušeno nebo předčasně ukončeno, postupuje se podle čl.49 SŘF. Zúčastněná družstva jsou povinna dohodnout se prostřednictvím kapitánů a vedoucích družstev na náhradním termínu (viz čl.30 odst.3 SŘF).  V případě, že se družstva na náhradním termínu utkání nedohodnou, uvede rozhodčí na zadní stranu Zápisu o utkání návrhy konkrétních termínů a začátků utkání ze strany obou družstev a tyto návrhy podepíší kapitáni a vedoucí obou družstev.

 

Článek 6 – Změny termínů a začátků utkání

 

1.      Pokud pořadatelskému klubu následně nevyhovuje termín nebo začátek mistrovského utkání uvedený v hlášence a hodlá dané utkání sehrát v příslušném víkendu podle termínové listiny, ale v jiný den nebo začátek, je povinen tuto změnu zaslat hostujícímu klubu a současně také STK na tiskopisu Žádost o změnu termínu/začátku, který je přílohou č.9 tohoto rozpisu, a to doporučenou poštou nejpozději 21 dnů před stanoveným termínem utkání. Žádost o změnu termínu/začátku podléhá schválení STK s tím, že poplatek za schválení změny činí 200,- Kč. V odůvodněných případech může STK změnu schválit i při nedodržení lhůty 21 dnů před stanoveným termínem utkání, ale poplatek za schválení změny v tomto případě činí 300,-Kč. Souhlas hostujícího klubu se změnou hracího dne nebo času o příslušném víkendu dle termínové listiny se nevyžaduje. V případě, kdy bude v žádosti uveden takový začátek utkání, k němuž je podle ustanovení bodu 5. článku 5 tohoto rozpisu třeba souhlasu hostujícího klubu, musí být žádost tímto souhlasem opatřena, jinak ji STK zamítne.

2.      Hodlá-li pořadatelský klub sehrát mistrovské utkání v jiném termínu, než podle termínové listiny (nejde tedy o změnu podle předchozího bodu tohoto článku), musí svůj požadavek předložit STK nejpozději 21 dnů před daným termínem na tiskopisu Žádost o změnu termínu/začátku, který je přílohou č.9 tohoto rozpisu a tato žádost musí být vždy opatřena souhlasem hostujícího klubu. Žádost následně podléhá schválení STK, když poplatek činí 300,- Kč. V odůvodněných případech může STK schválit požadovanou změnu i při nedodržení lhůty 21 dnů před stanoveným termínem utkání, ale poplatek v daném případě činí 400,- Kč.

3.      V případě, kdy bude jakoukoli změnu termínu nebo začátku mistrovského utkání požadovat hostující klub, musí svůj požadavek předložit STK na tiskopisu Žádost o změnu termínu/začátku (příloha č.9 tohoto rozpisu) s tím, že tato žádost musí být vždy opatřena souhlasem pořadatelského klubu. Lhůty pro zaslání žádosti, která podléhá schválení STK, a poplatky za schválení změny se řídí podle bodu 1. nebo bodu 2. tohoto článku v závislosti na charakteru požadované změny.

4.      STK zpravidla schválí pouze takové žádosti o změnu termínu/začátku, u kterých bude navrhovaný termín předcházet termínu stanovenému v termínové listině.

5.      Všechna výše uvedená ustanovení o změnách termínů a začátků mistrovských utkání platí pro všechny věkové kategorie s výjimkou soutěží žáků, kdy STK zásadně neschválí změnu termínu a začátku utkání na nedělní odpoledne, i kdyby byla doložena souhlasem soupeře. O změnu v utkáních krajského přeboru dorostu nebo v soutěžích žáků se žádá pro obě věkové kategorie společně na jednom tiskopisu.

6.      Pokud STK změnu termínu nebo začátku uplatněného podle bodů 1. – 3. tohoto článku neschválí, vyrozumí o této skutečnosti vhodným způsobem příslušné kluby. V případě schválení změny nebudou kluby ze strany STK vyrozumívány.

7.      STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu, nedojde-li předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín, než ten, který je uveden v hlášence. Přitom však STK musí dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Příslušný klub k žádosti vždy připojí kopii dopisu soupeři (včetně podacího lístku), popř. kopii faxové zprávy (včetně potvrzení o jejím odeslání soupeři), jako doklad projevu vůle dohodnout se na jiném termínu utkání, než je uveden v hlášence bez účasti STK. Za nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek podle bodu 2. tohoto článku v závislosti na charakteru požadované změny.

8.      V případě, kdy bude do reprezentace na úrovni státu nebo regionu (ŘKF pro Moravu, KFS nebo OFS) nominován v termínu stanoveném pro sehrání mistrovského utkání nejméně jeden hráč určitého družstva, může příslušný klub požádat STK o nařízení mistrovského utkání na jiný termín, ale předtím musí žádající klub projevit vůli dohodnout se soupeřem jiný termín (viz bod 7. tohoto článku). STK není povinna takové žádosti vyhovět. Vyhoví-li STK dané žádosti, nebude nařízení termínu zpoplatněno stejně jako v případě, dojde-li z důvodu reprezentace k dohodě klubů na jiném termínu utkání.

9.      Sehrání mistrovského utkání mimo termín nebo začátek uvedený v hlášence nebo mimo termín nebo začátek schválený STK na základě předchozí žádosti, a nebo sehrání mistrovského utkání na hrací ploše, která nebyla STK schválena, bude považováno za svévolné přeložení mistrovského utkání s důsledky podle čl.58 odst.1 SŘF, popř. i s disciplinárními důsledky.

10.  K zajištění regulérnosti jednotlivých soutěží může STK stanovit pro některá mistrovská utkání jednotné termíny a začátky i s případným vyloučením čekací doby (jedná se zejména o závěrečná dvě kola mistrovských soutěží).

 

Článek 7 – Místa utkání

 

1.      Jednotlivá mistrovská utkání mohou být uskutečněna pouze v areálech klubů a na hracích plochách, které jsou schváleny STK.

2.      Schválenými areály klubů (dále jen „areály“) jsou pro soutěžní ročník 2005/2006 pouze ty areály, pro které mají pořadatelské kluby od STK schváleny Řády pořadatelské služby (dále jen „ŘPS“), když datum jejich schválení nesmí být starší než z roku 2004. Využívá-li pořadatelský klub pro konání svých mistrovských utkání více areálů, musí mít ŘPS zpracován a schválen pro každý areál samostatně.

3.      STK schválenými hracími plochami jsou pouze ty hrací plochy, které se nacházejí ve schválených areálech a jsou zakresleny v pláncích těchto areálů.

4.      STK schválené areály a hrací plochy pro soutěžní ročník 2005/2006 jsou uvedeny v příloze č.5 tohoto rozpisu individuálně u každého klubu.

5.      Neschválené areály budou STK schváleny na základě písemné žádosti pořadatelského klubu, jejíž součástí musí být:

a)      prohlášení pořadatelského klubu (jedno vyhotovení), že příslušný areál splňuje požadavky pro konání fotbalových utkání uvedené v SŘF, Pravidlech fotbalu a v rozpisu soutěží,

b)      Řád pořadatelské služby (dvě shodná vyhotovení) minimálně v rozsahu dle předtisku STK, který je dostupný na webu JmKFS v sekci STK,

c)      plánek areálu (dvě shodná vyhotovení) obsahující náležitosti dle bodu 6. článku 8 tohoto rozpisu, který musí být opatřen razítkem a podpisem funkcionáře územně příslušného OFS na znamení, že se údaje v plánku shodují se skutečností.

6.      Hodlá-li pořadatelský klub v odůvodněných případech sehrát mistrovské utkání v jiném areálu nebo na jiné hrací ploše, než má uvedeno na hlášence, požádá STK nejpozději 21 dnů předem o souhlas vyplněním tiskopisu Žádost o změnu pořadatelství/hrací plochy, který je přílohou č.8 tohoto rozpisu. Pokud areál klubu nebo hrací plocha uvedená v žádosti není již schválena STK ve smyslu předchozích ustanovení tohoto článku, je pořadatelský klub povinen předložit STK spolu se žádostí také veškeré dokumenty uvedené v bodu 5. tohoto článku. Poplatek za projednání žádosti STK činí 200,- Kč. V odůvodněných případech může STK změnu schválit i při nedodržení stanovené lhůty, ale poplatek v daném případě činí 300,- Kč. O svém rozhodnutí ve věci změny areálu nebo hrací plochy STK informuje vhodným způsobem příslušné kluby.

7.      Požadavky na vybavení areálů a hracích ploch v soutěžích JmKFS se v návaznosti na znění čl.28 odst.2 SŘF stanovují takto:

a)      kryté lavičky pro členy družstev oddělené od hlediště a skýtající sezení pro 10 – 12 osob, přičemž jedno místo na sezení má mít šířku 0,5 m (v případě, kdy bude mít družstvo v konkrétním utkání více jak 10 příslušníků družstva, kteří mají právo sedět na lavičce pro členy družstva, a lavičky nebudou mít dostatečnou kapacitu, je pořadatelský klub povinen zajistit odpovídající sezení i pro další členy družstva do počtu dvanácti osob),

b)      hrací plocha připravená v souladu s Pravidly fotbalu (včetně vyznačení technické zóny) s upřesněním uvedeným v písmenu c) tohoto bodu,

c)      pevné ohrazení kolem hrací plochy s tím, že toto pevné ohrazení nebo jiné pevné překážky (např. lavičky pro členy družstev, betonové nebo kamenné zídky nebo stupně pro diváky, vyvýšené obrubníky kolem hrací plochy, odtokové kanály snížené oproti terénu) musí být z důvodu bezpečnosti všech aktérů utkání ve vzdálenosti minimálně 2 metry od pomezních i brankových čar,

d)      samostatná šatna pro hostující klub, která musí být dostatečně velká, čistá, řádně osvětlená, v chladných dnech vytápěná, uzamykatelná a přístupná u soutěží dospělých minimálně 60 minut před stanoveným začátkem utkání (u soutěží mládeže minimálně 45 minut před stanoveným začátkem utkání),

e)      samostatná šatna pro rozhodčí splňující podmínky podle písmene d) tohoto bodu a navíc vybavená stolem a minimálně čtyřmi židlemi,

f)        koupelna s teplou a studenou vodou a WC splňující hygienické požadavky dle obecně závazných právních předpisů,

g)      řádné vybavení pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, nosítka).

8.      V případě, kdy bude kolem části hrací plochy pevné ohrazení chybět, zajistí pořadatelský klub:

a)      organizačním opatřením to, že diváci nebudou vpuštěni do míst kolem hrací plochy, kde pevné ohrazení chybí, nebo

b)      nahradí chybějící pevné ohrazení provizorním ohrazením (např. přenosným zábradlím nebo zřetelně viditelnou páskou) tak, aby bylo jednoznačné, kde je hranice mezi prostorem hřiště a prostorem hlediště (přitom platí, že provizorní ohrazení musí být umístěno ve vzdálenosti minimálně 2 metry od pomezních i brankových čar).

9.      Soutěžní utkání JmKFS lze sehrát na hrací ploše s umělým povrchem třetí a vyšší generace (UP) při splnění podmínek podle čl.26 odst.1 písm.b) SŘF.

10.  Pro určení konkrétní hrací plochy, na které bude mistrovské utkání sehráno, je závazné  pořadí hracích ploch tak, jak je uvedeno v hlášence mistrovských utkání ve sloupci „hrací plocha“ u každého konkrétního mistrovského utkání. Mistrovské utkání musí být sehráno na té hrací ploše, která je uvedena v hlášence u konkrétního mistrovského utkání na prvním místě. Pouze v případě její nezpůsobilosti, o které rozhoduje výhradně rozhodčí, se mistrovské utkání sehraje na té hrací ploše, která je v hlášence uvedena u každého konkrétního mistrovského utkání ve sloupci „hrací plocha“ jako druhá v pořadí, pokud není také nezpůsobilá. Stejný postup platí i v případě, že má pořadatelský klub v hlášence u konkrétního mistrovského utkání uvedenu i třetí nebo další hrací plochu.

11.  Má-li pořadatelský klub v areálu více hracích ploch se stejným povrchem, které chce pro mistrovská utkání využívat, musí v hlášenkách identifikovat každou z nich tak, aby byla vyloučena jejich případná záměna.

12.  U mistrovských utkání žáků musí být v hlášenkách ve sloupci „hrací plocha“ povinně na první pozici uvedena hrací plocha s travnatým povrchem, pokud ji má pořadatelský klub k dispozici.

13.  S přihlédnutím k počasí neplatí ustanovení bodů 10. a 12. tohoto článku v období od soboty 15.10.2005 do neděle 16.4.2006, kdy o skutečnosti, na které hrací ploše z těch, které jsou v hlášence ve sloupci „hrací plocha“ u konkrétního mistrovského utkání uvedeny, rozhodne pořadatelský klub bez ohledu na jejich pořadí v hlášence. Pro případ, kdy bude hrací plocha stanovená pořadatelským klubem ke hře nezpůsobilá, je pořadatelský klub povinen připravit i další hrací plochu nebo hrací plochy, které má u daného konkrétního mistrovského utkání v hlášence ve sloupci „hrací plocha“ uvedeny, když o jejich případné nezpůsobilosti rozhoduje jedině a s konečnou platností rozhodčí.

14.  K dokladování hrací plochy, na níž má být dané mistrovské utkání sehráno, je pořadatelský klub povinen předložit rozhodčímu, popř. delegátu svazu před zahájením mistrovského utkání příslušnou hlášenku, popř. kopii STK schválené žádosti o změnu pořadatelství nebo hrací plochy. Nepředložení hlášenky nebo kopie žádosti, popř. její pozměňování z důvodu, aby pořadatelský klub sehrál mistrovské utkání na jiné hrací ploše, než měl původně v hlášence nebo žádosti uvedeno, bude ze strany STK postihováno pořádkovými pokutami. V případě pochybností, zda nebyl text v hlášence nebo žádosti pozměněn, ji rozhodčí pořadatelskému klubu odebere a zašle spolu se Zápisem o utkání na JmKFS.

15.  Pořadatelské kluby nemohou do svých hlášenek uvádět takové hrací plochy nacházející se mimo areály klubů, které nejsou vybaveny minimálně:

a)      krytými lavičkami pro členy družstev oddělenými od hlediště a skýtajícími sezení pro 10 – 12 osob,

b)      pevným ohrazením alespoň části hrací plochy s tím, že pro případy, kdy u části hrací plochy bude pevné ohrazení chybět platí postup podle bodu 8. tohoto článku,

c)      samostatnými šatnami zvlášť pro rozhodčí a hráče hostujícího klubu, které budou v chladných dnech vytápěné,

d)      WC splňující hygienické požadavky dle obecně závazných právních předpisů.

Výše uvedené zásady platí i v těch případech, kdy se rozhodčí a obě družstva budou před a po utkání převlékat v šatnách nacházejících se v areálu klubu.

16.  Zásady uvedené v bodu 15. tohoto článku pod písmeny a) a b) platí i pro další hrací plochy nacházející se přímo v areálu klubu. Zpravidla se jedná o náhradní hrací plochy s méně kvalitním travnatým či pískovým nebo škvárovým povrchem.

 

Článek 8 – Povinnosti pořadatelského klubu a hostujícího družstva

 

1.      Veškeré povinnosti pořadatelského klubu související s konáním utkání jsou uvedeny v článcích 19 – 24 SŘF a v tomto rozpisu.

2.      Pořadatelský klub je kromě povinností uvedených v SŘF dále povinen zejména:

a)      zajistit, aby funkci hlavního pořadatele vždy vykonávala osoba starší 18-ti let,

b)      zajistit na utkání účast kvalifikovaného zdravotníka nebo lékaře,

c)      zajistit vhodným organizačním opatřením bezpečný příchod a odchod aktérů utkání (rozhodčích a příslušníků družstev) na hrací plochu a z hrací plochy do šaten,

d)      mít k dispozici funkční píšťalku, praporky pro asistenty rozhodčího, žlutou a červenou kartu a standardizované tiskopisy zápisů (viz bod 1. článku 11 tohoto rozpisu),

e)      mít k utkání připraveny minimálně tři míče odpovídající Pravidlům fotbalu (v žákovských soutěžích tři míče odpovídající čl.66 bodu 2. SŘF), které hlavní pořadatel předá rozhodčímu ke kontrole nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání,

f)        mít k dispozici tabulky s čísly pro střídání hráčů, které budou během utkání umístěny mezi lavičkami pro členy družstev, když velikost čísel uvedených na tabulkách musí být nejméně 25 cm,

g)      zajistit pro hráče a náhradníky hostujícího družstva, rozhodčí a delegáta svazu v poločasové přestávce vhodné občerstvení při respektování hygienických zásad (za optimální lze pro hráče a náhradníky považovat stolní vody nebo neslazené minerální vody v balení o obsahu 0,5 l pro každého hráče a náhradníka, popř. v balení větším, ale při respektování objemu nápoje minimálně 0,5 l na jednoho hráče nebo náhradníka s poskytnutím kelímků na jednorázové použití),

h)      po uplynutí řádné hrací doby v prvním i druhém poločasu každého soutěžního utkání vypnout v areálu časomíru,

i)        určit prostor k parkování dopravních prostředků rozhodčích a delegáta svazu a následně zajistit bezpečnost těchto dopravních prostředků v případě, že je rozhodčí a delegát svazu do určeného prostoru umístili,

j)        zajistit v soutěžních utkáních dospělých signalizaci délky nastavení doby hry pomocí tabulek s čísly pro střídání hráčů,

k)      zajistit při mistrovských utkáních krajského přeboru dospělých kolem hrací plochy s ohledem na její charakter takový počet podavačů míčů, aby byla zajištěna plynulost hry (platí povinnost zajistit vždy minimálně dva podavače míčů),

l)        zajistit na své náklady přepravu rozhodčích, delegáta svazu a hostujícího družstva (pokud o to požádají hlavního pořadatele) mezi areálem klubu a hrací plochou v těch případech, kdy se hrací plocha, na které bude soutěžní utkání sehráno, nachází mimo areál klubu, ale rozhodčí a obě družstva se budou převlékat v šatnách umístěných v areálu klubu,

m)   veškeré změny v termínech, začátcích a místech konání utkání v případě I.B třídy dospělých a krajského přeboru dorostu neprodleně ohlásit územně příslušnému OFS.

3.      Povinnosti hostujícího družstva související s konáním utkání jsou uvedeny v čl.25 SŘF.

4.      Počet pořadatelů, kteří musí být starší 18-ti let, se v soutěžích JmKFS stanovuje v tomto minimálním počtu (nepočítaje v to hlavního pořadatele):

a)      10 osob u KP dospělých,

b)      8 osob u I.A a I.B třídy dospělých a u Krajského poháru ČMFS 2005/2006,

c)      5 osob u soutěží dorostu,

d)      3 osoby u soutěží žáků.

5.      Pořadatelským klubům se doporučuje uzavřít s místními útvary Policie ČR, popř. s městskou nebo obecní policií, smlouvy o zajištění bezpečnosti a pořádku během konání soutěžních utkání.

6.      Pro areály, které pořadatelský klub pro konání svých soutěžních utkání využívá, musí mít zpracován a od STK schválen Řád pořadatelské služby (dále jen ŘPS“). Přílohou každého ŘPS musí být ze strany územně příslušného OFS ověřený plánek areálu. V plánku areálu musí být minimálně:

a)      schématický nákres polohy hrací plochy nebo hracích ploch v areálu se nacházejících včetně jejich rozměrů (nachází-li se v rámci areálu více hracích ploch, musí být tyto hrací plochy číselně označeny),

b)      zakreslení pevného ohrazení, je-li kolem hrací plochy nebo její části vybudováno,

c)      umístění šaten pro rozhodčí a jednotlivá družstva,

d)      umístění laviček pro členy družstev u jednotlivých hracích ploch,

e)      pozice hlavního pořadatele a rozmístění ostatních pořadatelů během konání utkání s tím, že jejich pozice jsou označeny čísly,

f)        vyznačena trasa odchodu aktérů utkání z hrací plochy (hracích ploch) do šaten pro rozhodčí a jednotlivá družstva.

7.      Dojde-li ke změně údajů ve schváleném ŘPS nebo ke změně dispozic uvedených v plánku areálu, je pořadatelský klub povinen neprodleně vypracovat nový ŘPS nebo nový plánek areálu a zaslat jej STK ke schválení.

8.      Na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu musí pořadatelský klub předložit schválený ŘPS spolu s příslušným plánkem areálu. Nebude-li rozhodčímu nebo delegátovi svazu předložen ŘPS, který byl ze strany STK schválen v roce 2004 a později, nebo bude-li rozhodčím nebo delegátem svazu zjištěn podstatný rozpor mezi skutečností a údaji uvedenými v ŘPS nebo plánku areálu, uvede tuto skutečnost delegát svazu do Zprávy delegáta svazu (nebude-li na utkání přítomen delegát svazu, pak tuto skutečnost uvede rozhodčí do Zápisu o utkání).

9.      Pořadatelský klub je povinen hlásit ihned po každém soutěžním utkání (nejpozději do 60-ti minut po jeho skončení) na telefonní číslo 542 212 886 následující údaje:

a)      správný konečný výsledek utkání,

b)      výsledek poločasu,

c)      střelce branek (podle Zápisu o utkání),

d)      jména hráčů a náhradníků, kteří obdrželi červenou kartu.

U krajského přeboru dospělých musí být kromě výše uvedených údajů nahlášen ještě:

e)  počet diváků a

f)  jméno hlavního rozhodčího.

10.  Výsledky utkání všech kategorií hraných v sobotu musí být nahlášeny nejpozději v neděli do 08.00 hod. na záznamník telefonního čísla 542 212 886.

11.  Neplnění povinností pořadatelského klubu, popř. hostujícího družstva může STK postihnout udělením pořádkové pokuty.

 

Článek 9 – Věkové kategorie

 

1.      Věkové kategorie v soutěžích mládeže se v návaznosti na znění čl.68 SŘF stanovují pro soutěžní ročník 2005/2006 takto:

a)      v soutěžích mladších žáků smí startovat hráči narození od 1.1.1993 a mladší,

b)      v soutěžích starších žáků smí startovat hráči narození od 1.1.1991 a mladší,

c)      v soutěžích mladšího dorostu smí startovat hráči narození od 1.1.1989 a mladší,

d)      v soutěžích staršího dorostu smí startovat hráči narození od 1.1.1987 a mladší.

2.      Nastoupení hráčů ve vyšších věkových kategoriích se řídí podle čl.69 SŘF.

 

Článek 10 – Podmínky účasti v soutěžích JmKFS

 

1.      Všichni startující hráči musí být řádně registrováni podle Registračního řádu ČMFS. Za hráče se pro účely tohoto článku rozpisu považuje i náhradník uvedený v Zápisu o utkání (dále jen „zápis“).

2.      Název klubu v registračním průkazu (dále jen „RP“) startujícího hráče musí být shodný s názvem klubu uvedeným v adresáři klubů, který je přílohou č.5 tohoto rozpisu, popř. musí být v souladu se změnou názvu klubu uveřejněnou v průběhu soutěžního ročníku v úředních zprávách v RegionSportu. V případě jakékoli změny názvu klubu musí být ze strany klubu provedena změna registrace všech hráčů, kterým budou registračním úsekem ČMFS vydány nové RP.

3.      Rozhodčí neumožní start hráče v soutěžním utkání v případech uvedených v čl.42 odst.7 SŘF.

4.      Zjistí-li rozhodčí při kontrole RP před utkáním, že všichni startující hráči a náhradníci uvedení v zápisu mají název klubu v RP odlišný od názvu klubu uvedeného v adresáři klubů, umožní start těchto hráčů v daném utkání a danou skutečnost popíše v zápisu.

5.      Jestliže při kontrole RP před utkáním rozhodčí zjistí, že fotografie některého hráče nebo náhradníka v RP není odpovídající jeho věku, umožní start tohoto hráče nebo náhradníka v utkání, ale jen tehdy, neodporuje-li to ustanovení čl.42 odst.7 SŘF. Po skončení utkání rozhodčí daný RP odebere, což si nechá podepsat kapitánem (u mládeže i vedoucím družstva) na zadní straně zápisu. Zástupce klubu, jehož hráči nebo náhradníkovi byl RP z výše uvedeného důvodu odebrán, se pro daný RP může dostavit po telefonické dohodě na sekretariát JmKFS, popř. na nejbližší jednání STK, kde mu bude daný RP předán k zajištění výměny. Příslušnému klubu bude udělena pořádková pokuta za každý z výše uvedeného důvodu rozhodčím odebraný RP.

6.      Nastoupení hráčů, kteří jsou občany cizího státu, se v soutěžním utkání řídí podle čl.51 SŘF.

7.      Každý klub musí mít k dispozici podepsaná prohlášení ve znění podle článku 14 odst.2 SŘF od všech svých hráčů (u hráčů mladších 18-ti let od jejich zákonných zástupců). Kontrolu této povinnosti je oprávněna provádět STK, která v případě zjištění nedostatků postihne klub pořádkovou pokutou.

8.      V soutěžním ročníku 2005/2006 se pro kluby, které mají v soutěžích JmKFS  zařazeno své družstvo dospělých, stanovuje podle čl.11 odst.2 SŘF povinnost mít zařazena v jakýchkoli soutěžích ČMFS alespoň dvě družstva mládeže, přitom kategorie mladších a starších se jak u přípravky, tak i žáků nebo dorostu pro tyto účely považují za dvě družstva mládeže.

9.      Pro případ nesplnění této povinnosti se stanovuje výše finanční kompenzace za každé chybějící družstvo mládeže:

a) u klubu krajského přeboru ve výši ……..………….    10.000,-Kč,

b) u klubu I.A třídy ve výši …………………….…….…     7.000,-Kč,

c) u klubu I.B třídy ve výši ……………………..……....     5.000,-Kč.

Tato povinnost se ve stejném rozsahu stanovuje také pro soutěžní ročník 2006/2007.

10.  Družstva toho klubu, který do 30.6.2006 neuhradí veškeré finanční závazky vůči JmKFS a ostatním klubům, nemusí být zařazena do následujícího soutěžního ročníku.

 

Článek 11 – Zápis o utkání

 

1.      O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen „zápis“), který se vyplňuje buď psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem, a to v jednom vyhotovení (ve dvou vyhotoveních tehdy, je-li na utkání přítomen delegát svazu). V rámci soutěžních utkání mohou být používány pouze standardizované tiskopisy zápisu, za které se považují pouze ty  tiskopisy, které kluby obdržely na aktivu k přidělení losovacích čísel nebo formuláře vyhotovené výpočetní technikou obsahující shodné údaje ve stejné struktuře jako schválené tiskopisy. Pořadatelský klub je povinen zabezpečit podmínky pro řádné vyplnění zápisu vedoucími obou družstev.

2.      V zápisu musí být u startujících hráčů vždy uvedeno jejich příjmení, jméno a celé registrační číslo. Jako první vyplňuje zápis příslušné družstvo pořadatelského klubu.

3.      Není-li v zápisu uveden a v příslušné kolonce podepsán hlavní pořadatel, rozhodčí utkání nezahájí. Také v případě, kdy není v zápisu u některého z družstev uveden vedoucí družstva, rozhodčí utkání nezahájí.

4.      soutěžních utkáních dospělých musí předat vedoucí družstev rozhodčímu řádně a čitelně vyplněný a kapitány již podepsaný zápis spolu s platnými RP startujících hráčů nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání (je-li přítomen delegát svazu, předají rozhodčímu také čitelnou kopii zápisu, na které budou podpisy obou kapitánů).

5.      mistrovských utkáních mládeže předají vedoucí družstev rozhodčímu řádně a čitelně vyplněný zápis spolu s platnými RP startujících hráčů nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání (je-li přítomen delegát svazu, předají rozhodčímu také čitelnou kopii zápisu). Před zahájením utkání se pak vedoucí družstev spolu s kapitány dostaví do šatny pro rozhodčí a zde zápis podepíší.                                                                                                                                                                                                   

6.      Každé družstvo smí k soutěžnímu utkání nominovat maximálně sedm náhradníků, kteří musí být do zápisu uvedeni ještě před podpisem zápisu kapitány (u mládeže i vedoucími družstev). Počet střídajících hráčů v jednotlivých soutěžích a další záležitosti týkající se střídání se řídí článkem 50 SŘF.

7.      V případě, kdy kapitán nebo jeho zástupce (u mládeže i vedoucí družstva) odmítne v zápisu potvrdit totožnost disciplinárně se provinivších hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů, popř. funkcionářů nebo odmítne-li podepsat převzetí RP nebo další skutečnosti, o jejichž podepsání jej požádá rozhodčí příslušného utkání, nepředá mu v souladu s ustanovením čl.48 odst.2 SŘF rozhodčí RP jeho družstva a tyto odešle spolu se zápisem na JmKFS.

8.      Požádá-li po podpisu zápisu po skončení utkání vedoucí družstva o kopii zápisu a pořadatelský klub má v areálu k dispozici kopírovací zařízení, zapůjčí rozhodčí originál zápisu na nezbytnou dobu vedoucímu družstva pořadatelského klubu, který zhotovení kopie zajistí (přitom zodpovídá za vrácení originálu zápisu rozhodčímu a také za skutečnost, že v době zapůjčení zápisu do něj nebude nic vpisováno).

 

Článek 12 – Soupisky a seznamy

 

1.      Soupiska družstva (dále jen „soupiska“) se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku na tiskopisu Soupiska družstva, který je přílohou č.10 tohoto rozpisu.

2.      Soupisku předloží STK k potvrzení pouze klub, který má v mistrovských soutěžích zařazena dvě a více družstev v jedné věkové kategorii (viz čl.16 SŘF). Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů příslušné věkové kategorie.

3.      Soupisku klub předloží STK k potvrzení ve dvou vyhotoveních. Kopii potvrzené soupisky zašle příslušnému OFS přímo STK.

4.      Potvrzením soupisky nepřejímá STK odpovědnost za platnost RP hráčů na soupisce uvedených, příp. za další nedostatky zaviněné klubem, který soupisku předložil.

5.      Kluby, jejichž družstva startují v soutěžích JmKFS a současně mají ve stejné věkové kategorii zařazeno družstvo nebo družstva i ve vyšších soutěžích, jsou povinny zaslat STK kopii potvrzené soupisky nebo soupisek všech družstev startujících ve vyšších soutěžích, a to nejpozději v termínu pěti dnů přede dnem zahájení příslušné poloviny soutěžního ročníku pro danou kategorii v soutěžích JmKFS.

6.      Hráči uvedení na soupisce smí v soutěžním utkání nastoupit za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou v soutěžním utkání nastoupit nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšších soutěžích.

7.      Hráč uvedený na soupisce družstva musí za toto družstvo nastoupit v jednom mistrovském utkání nejméně:

a)      45 minut u dospělých, krajského přeboru staršího dorostu nebo I.třídy dorostu,

b)      40 minut u krajského přeboru mladšího dorostu,

c)      35 minut u starších žáků,

d)      30 minut u mladších žáků.

Nedodržení výše uvedené povinnosti stanovené podle čl.17 odst.4 SŘF bude ze strany STK postihováno pořádkovými pokutami vždy po skončení příslušné poloviny soutěžního ročníku, a to za každého jednotlivého hráče, který byl na soupisce daného družstva ke dni ukončení příslušné části soutěžního ročníku uveden a danou povinnost nesplnil.

8.      Je-li hráč uvedený na soupisce družstva dlouhodobě zraněn, přestoupí nebo hostuje v jiném klubu, popř. zruší registraci, musí klub do sedmi dnů soupisku doplnit o jiného hráče příslušné kategorie. STK provede změnu jen v případě, že příslušný klub zašle nebo předloží spolu se žádostí o doplnění soupisky družstva také originál soupisky dříve schválený STK a prokazatelný doklad o důvodu prováděné změny – např. kopii lékařské zprávy nebo kopii tiskopisu ohlášení přestupu opatřeného podpisy dvou funkcionářů mateřského klubu (viz čl.5 bod 1. Přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty). STK po provedení každé změny zašle kopii soupisky příslušnému OFS.

9.      Rozhodčí si může podle čl.42 odst.4 SŘF vyžádat ke kontrole příslušné soupisky, a proto musí mít v rámci konání každého soutěžního utkání „B“ družstva k dispozici soupisky „A“ družstev svého klubu zařazených ve vyšších soutěžích v příslušné věkové kategorii.

10.  Seznam hráčů družstva (dále jen „seznam“) klub vyhotoví pouze v tom případě, kdy má v jedné věkové kategorii se souhlasem STK zařazena dvě družstva mládeže ve shodné třídě soutěží JmKFS (viz čl.16 bod 4. SŘF). Seznamy příslušný klub vyhotoví zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku na tiskopisu, který je přílohou č.11 tohoto rozpisu. Seznam musí obsahovat 11 hráčů příslušné věkové kategorie. Rozhodčí si může vyžádat příslušné seznamy ke kontrole, a proto je družstva startující v tomto režimu musí mít k dispozici při každém svém soutěžním utkání.

11.  V mládežnických soutěžích JmKFS se v návaznosti na čl.17 odst.1 SŘF stanovuje následující režim nastupování hráčů uvedených v seznamech:

a)      hráč smí nastoupit pouze za to družstvo klubu, v jehož seznamu je uveden,

b)      v průběhu jedné poloviny soutěžního ročníku nelze hráče, který je uveden v seznamu jednoho družstva klubu, uvést nebo doplnit do seznamu druhého družstva klubu ve stejné věkové kategorii,

c)      klub je povinen do svého stejnopisu seznamu doplnit v průběhu příslušné části soutěže každého dalšího hráče příslušné věkové kategorie tehdy, když tento hráč za příslušné družstvo v mistrovském utkání nastoupí a ještě na seznamu není uveden,

d)      nastoupení hráče uvedeného na seznamu jednoho družstva klubu za druhé družstvo stejného klubu v téže věkové kategorii a třídě soutěže JmKFS bude postiženo herními důsledky podle čl.57 písm.b) SŘF.

12.  Nepředložení soupisky nebo seznamu na žádost rozhodčího bude ze strany STK postihováno udělením pořádkové pokuty.

13.  Termíny pro potvrzování soupisek a seznamů STK pro podzimní část soutěžního ročníku 2005/2006 se stanovují takto:

a)      pro všechny kategorie ve čtvrtek 4.8.2005 a 11.8.2005,

b)      pro žáky ještě ve čtvrtek 18.8.2005 a 25.8.2005,

a to vždy v době od 14.30 do 17.30 hod.

14.  Termíny pro potvrzování soupisek a seznamů pro jarní část soutěžního ročníku 2005/2006 budou včas uveřejněny v RegionSportu.

15.  Soupisky a seznamy k potvrzení mohou kluby zasílat STK i prostřednictvím držitele poštovní licence, ale v přiměřeném předstihu oproti termínům vyhlášeným pro potvrzování.

 

Článek 13 – Hodnocení výsledků, postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěžích

 

1.      Hodnocení výsledků v soutěžích JmKFS se řídí čl.62 – 65 SŘF.

2.      Zásady pro postupy a sestupy a stanovení pořadí družstev v soutěžích JmKFS se řídí podle čl.7 – 10 SŘF.

3.      Počty postupujících a sestupujících družstev z jednotlivých soutěží JmKFS, jakož i systém postupů a sestupů po skončení soutěžního ročníku 2005/2006 je uveden v článcích 39 – 42 tohoto rozpisu.

 

Článek 14 – Námitky, protest a odvolání

 

1.      Námitky, protest a odvolání se řídí dle čl.74 – 78 SŘF.

2.      V případě, že rozhodčí odmítne vznesené námitky podle Pravidel fotbalu (viz bod 28. výkladu k pravidlu V.) do zápisu uvést, oznámí klub tuto skutečnost písemně do 48 hodin po skončení daného utkání dle charakteru námitky buď STK nebo DK.

3.      Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle příslušných ustanovení DŘ, v případě odvolání proti rozhodnutí STK podle příslušných ustanovení SŘF.

4.      Příslušným orgánem, k němuž mohou kluby podat odvolání proti rozhodnutím učiněným v první instanci, je ORK.

 

Článek 15 – Kontrola totožnosti

 

1.      Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (konfrontaci). Tato se řídí čl.35 SŘF a zněním následujících bodů tohoto článku rozpisu. Za hráče se pro účely tohoto článku považuje také náhradník uvedený v zápisu.

2.      Konfrontaci provádí kapitán družstva (u mládeže za přítomnosti vedoucího družstva) před utkáním nebo v poločasové přestávce bez účasti rozhodčího. U hráčů doplňujících družstvo až v průběhu druhého poločasu konfrontaci provede kapitán (u mládeže za přítomnosti vedoucího družstva) před nástupem hráče na hrací plochu za účasti rozhodčího a příslušného asistenta rozhodčího. Případnou identifikaci takového hráče však rozhodčí provede až po skončení utkání.

3.      Konfrontaci je možno provést u každého z hráčů, kteří nastoupili do hry v průběhu druhého poločasu, také v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu o utkání. Toto platí i tehdy, jestliže se takový hráč konfrontaci již jednou podrobil.

4.      Pokud je výsledkem konfrontace vznesení námitky proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, uvede ji rozhodčí do příslušné rubriky na přední straně zápisu. Po vznesení námitky je rozhodčí povinen provést kontrolu osobních údajů takového hráče, tzv. identifikaci hráče. Identifikaci provede rozhodčí i tehdy, jestliže se některý z hráčů nebo celé družstvo předtím odmítlo podrobit konfrontaci.

5.      Není-li výsledkem konfrontace vznesení námitky proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, uvede rozhodčí na zadní stranu zápisu, kteří hráči byli konfrontováni a toto sdělení si nechá podepsat kapitány (u mládeže i vedoucími) obou družstev.

6.      V případě, kdy se některý z hráčů nebo celé družstvo odmítne podrobit konfrontaci, popř. také identifikaci, uvede rozhodčí tuto skutečnost na zadní straně zápisu a nechá si uvedené skutečnosti podepsat kapitány (u mládeže i vedoucími) obou družstev.

7.      Ve všech případech, kdy je vznesena námitka proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, odebere rozhodčí bez ohledu na výsledek provedené identifikace RP toho hráče nebo hráčů, proti jejichž startu nebo nastoupení byla námitka vznesena a zašle je spolu se zápisem na JmKFS.

8.      V případě vznesení námitky proti startu nebo nasoupení některého z hráčů soupeřova družstva nebo v případě odmítnutí hráče nebo družstva podrobit se konfrontaci nebo identifikaci, jsou povinni dostavit se na nejbližší jednání STK, a to ve čtvrtek v 16.30 hod. (nebude-li v úředních zprávách v RegionSportu stanoveno jinak):

a)      rozhodčí daného utkání (tato povinnost se nevztahuje na asistenty rozhodčího),

b)      kapitáni a vedoucí obou družstev,

c)      hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla do zápisu námitka vznesena, popř. hráč nebo hráči, kteří se odmítli podrobit konfrontaci nebo identifikaci.

Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případě, kdy byl po vznesení námitky nade vší pochybnost prokázán neoprávněný start nebo neoprávněné nastoupení hráče v daném utkání.

9.      V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu tohoto článku bude udělena příslušnému klubu pořádková pokuta.

 

Článek 16 – Doprava k soutěžnímu utkání

 

1.      Za schválené dopravní prostředky pro dopravu k soutěžnímu utkání se považují:

a)      linkové spoje registrovaných přepravců,

b)      dopravní prostředky určené pro hromadnou přepravu osob ať ve vlastnictví klubu nebo jiného smluvního přepravce.

2.      Při použití dopravního prostředku uvedeného v bodu 1. tohoto článku omluví STK neúmyslný nástup družstva k soutěžnímu utkání po uplynutí čekací doby nebo nedostavení se družstva k utkání vůbec, jestliže příslušný klub:

a)      dodrží příslušná ustanovení SŘF vztahující se k nástupu družstva po uplynutí čekací doby nebo při nedostavení se družstva k utkání,

b)      splní povinnost stanovenou v bodu 13. nebo 14. článku 5 tohoto rozpisu,

c)      předloží potvrzení orgánu Policie ČR nebo příslušného obecního úřadu spolu s potvrzením smluvního přepravce o poruše během jízdy (v případě použití dopravního prostředku ve vlastnictví klubu bude potvrzení smluvního přepravce nahrazeno písemným vyjádřením klubu podle bodu 13. nebo 14. článku 5 tohoto rozpisu).

 

Článek 17 – Mezinárodní styk a turnaje

 

1.      Mezinárodní styk nebo pořádání turnajů by nemělo narušovat termíny mistrovských utkání stanovených termínovou listinou.

2.      V případě kolize termínů musí být mistrovské utkání předehráno s tím, že kluby postupují podle příslušných ustanovení článku 6 tohoto rozpisu.

 

Článek 18 – Tituly a ceny udělované vítězným družstvům mistrovských soutěží

 

1.      Vítězná družstva KP dospělých, staršího a mladšího dorostu a starších a mladších žáků získají titul „Přeborník JmKFS v soutěžním ročníku 2005/2006“ a na aktivu k přidělení losovacích čísel před soutěžním ročníkem 2006/2007 obdrží věcnou cenu a diplom.

2.      Vítězná družstva v I.A třídách a I.B třídách dospělých, v I. třídách dorostu a I. třídách starších a mladších žáků obdrží na aktivu k přidělení losovacích čísel před soutěžním ročníkem 2006/2007 věcnou cenu a diplom.

 

Článek 19 – Jiná opatření k řízení soutěží

 

1.      Povinnosti a práva příslušníků družstev jsou stanoveny v čl.53 – 56 SŘF a v tomto rozpisu.

2.      Funkcionáři družstev musí být na lavičkách pro členy družstev, stejně jako v průběhu poločasové přestávky a během příchodu na hřiště ze šaten a odchodu ze hřiště do šaten označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Při nedodržení této povinnosti udělí STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu.

3.      Družstvo pořadatelského klubu musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od barvy dresů hráčů hostujícího družstva. Vhodnost zvolených dresů posoudí nejpozději 20 min. před začátkem utkání rozhodčí, který má právo požádat hlavního pořadatele, aby mu dresy obou družstev byly přineseny k posouzení přímo do šatny pro rozhodčí.

4.      V utkáních mladších žáků se kop z rohu provádí z místa spojnice pokutového území a brankové čáry – tzv. malý roh. Za dodržování tohoto ustanovení zodpovídají rozhodčí.

5.      V případě, že se nominovaný hráč nezúčastnil reprezentačního srazu na jakékoli úrovni, nesmí tento hráč startovat v nejbližším mistrovském utkání ve své kategorii ani v nejbližší vyšší věkové kategorii (viz čl.69 SŘF).

6.      Mateřské kluby mohou svým hráčům povolit start za jiný klub, ale jen v přátelských utkáních. Při startu za jiný klub se hráč prokáže souhlasem mateřského klubu s uvedeným registračním číslem a dále RP nebo občanským průkazem.

7.      Veškeré tiskopisy uvedené v přílohách č. 7 – 14 tohoto rozpisu musí být vyhotovovány ve formátu A4. Při nedodržení výše uvedeného ustanovení je STK nebo DK oprávněna postihnout příslušný klub pořádkovou pokutou.

8.      Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK podle čl.57 písm.a) SŘF bude stanovena s ohledem na charakter a intenzitu přestupku. Příkladový sazebník pořádkových pokut udělovaných STK je uveden v příloze č.15 tohoto rozpisu.

9.      Od soutěžního ročníku 2006/2007 se pro všechny kluby stanovuje povinnost uvést v přihlášce do soutěží JmKFS e-mailovou adresu.

 

Článek 20 – Rozhodčí

 

1.      Práva a povinnosti rozhodčích, asistentů rozhodčích, příp. čtvrtých rozhodčích (dále jen „rozhodčí“) v soutěžích JmKFS jsou určeny čl.42 SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. Další povinnosti rozhodčích, které nesmí být v rozporu s ustanoveními SŘF, Pravidly fotbalu a tohoto rozpisu, je rozhodčím oprávněna stanovit KR.

2.      Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním výhradně KR.  Delegace na jednotlivá utkání jsou prováděny prostřednictvím RegionSportu. Změny nebo dodatečné delegace jsou rozhodčím oznamovány telefonicky nebo písemně s tím, že vždy platí poslední delegace.

3.      K jednotlivým utkáním jsou delegováni výhradně rozhodčí ze schválené nominační listiny rozhodčích JmKFS s výjimkami uvedenými v bodu 5. tohoto článku, dále rozhodčí vyšších soutěží, kteří kmenově přísluší k JmKFS, popř. rozhodčí jiných svazů na základě dohod schválených VV JmKFS.

4.      Na nominační listinu rozhodčích JmKFS smí být zařazeni kromě rozhodčích, kteří jsou držiteli platné licence C také rozhodčí s platnou licencí M, kteří dovršili sedmnáctý rok svého věku. V soutěžích JmKFS smí rozhodčí s licencí M vykonávat funkci:

a)      rozhodčího nebo asistenta rozhodčího v soutěžích mládeže nebo

b)      asistenta rozhodčího v soutěžích dospělých,

c)      popř. smí převzít řízení utkání v soutěžích dospělých, pokud se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví nebo se v průběhu utkání zraní a v areálu není přítomen žádný jiný rozhodčí, který je držitelem platné licence A – D nebo N.

5.      Na neobsazená místa asistentů rozhodčích (dále jen „AR“) v I.B třídě dospělých a v krajském přeboru dorostu deleguje AR místně příslušný OFS pořadatelského klubu z řad rozhodčích, kteří jsou držiteli licence D, N nebo M, pokud k datu konání příslušného utkání dovrší sedmnáctý rok věku. Dojde-li k odložení mistrovského utkání I.B třídy dospělých, na které byl delegován AR z OFS, pak se jeho delegace automaticky ruší.

6.      Rozhodčí jsou povinni dostavit se k soutěžnímu utkání dospělých v soutěžích JmKFS minimálně 60 minut před stanoveným začátkem utkání. Totéž platí i pro delegace na vyšší soutěže (I.liga žen, I.liga dorostu, MS liga žen, MSDL, MSDD, MSŽL, MSŽD). K mistrovským utkáním mládežnických družstev v soutěžích JmKFS jsou rozhodčí povinni dostavit se minimálně 45 minut před stanoveným začátkem utkání.

7.      Rozhodčí je povinen odeslat řádně vyplněný zápis doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na JmKFS, a to první pracovní den po dni konání utkání. V případě, kdy bylo soutěžní utkání sehráno v pracovní den kromě pátku, musí být zápis doručen na sekretariát JmKFS následující pracovní den po dni konání utkání (rozhodčí může ke splnění této povinnosti využít fax nebo e-mail s tím, že originál zápisu odešle prostřednictvím držitele poštovní licence nejbližší pondělí).

8.      V případě, že mistrovské utkání nebude sehráno na té hrací ploše, která je uvedena u příslušného utkání v hlášence jako první v pořadí, je rozhodčí povinen uvést do zápisu  důvody, pro které nebylo utkání na dané hrací ploše sehráno.

9.      V případech, kdy není mistrovskému utkání přítomen delegát svazu, pověřuje se kontrolou požadavků uvedených v bodech 7., 8., 15. a 16. článku 7 a v bodu 2. článku 8 tohoto rozpisu rozhodčí. Rozhodčí je povinen podat na zadní straně zápisu zprávu o případných nedostatcích s tím, že s veškerými nedostatky, které budou v zápisu uvedeny, je povinen seznámit hlavního pořadatele. Veškeré nedostatky v zápisu uvedené si rozhodčí nechá hlavním pořadatelem podepsat.

10.  Rozhodčí jsou povinni uvádět na zadní stranu zápisu jmenovitě jednotlivé střelce branek, a to ve všech soutěžních utkání. Střelce branek uvede rozhodčí do zápisu ihned po ukončení utkání a následně umožní vedoucímu družstva pořadatelského klubu opsat si údaje o střelcích branek pro řádné splnění zpravodajských povinností klubu (viz bod 9. článek 8 tohoto rozpisu).

11.  Jestliže se rozhodčí po spáchání fyzického násilí na vlastní osobě rozhodne, že v řízení utkání bude pokračovat, ale v dalším průběhu daného utkání zjistí, že není schopen odvádět maximální výkon, bude postupovat shodně, jako když se v průběhu utkání zraní.

12.  VV JmKFS schválená nominační listina rozhodčích bude uveřejněna v RegionSportu.

 

Článek 21 – Delegáti svazu

 

1.      Práva a povinnosti delegátů svazu jsou určeny čl.43 – 46 SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. Další povinnosti delegáta svazu, které nesmí být v rozporu s ustanoveními SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu, je oprávněna delegátům svazu stanovit KD.

2.      K jednotlivým soutěžním utkáním v rámci JmKFS mohou být delegováni pouze delegáti svazu (dále jen „DS“) ze schválené nominační listiny DS JmKFS nebo vyšších soutěží.

3.      DS náleží odměna za jejich činnost při mistrovských utkáních dospělých ve výši 300,- Kč, při mistrovských utkáních mládeže a při utkáních Krajského poháru ČMFS 2005/2006 ve výši 200,- Kč.

4.      DS na jednotlivých utkáních zastupují JmKFS ve funkci dohlížecí a kontrolní ve vztahu k pořadatelským klubům a zúčastněným družstvům a hodnotící a kontrolní ve vztahu k rozhodčím, kteří dané utkání řídí.

5.      DS je povinen uvést zjištěné nedostatky areálu a další zjištěné skutečnosti, které jsou v rozporu s Pravidly fotbalu, SŘF nebo ustanoveními tohoto rozpisu do Zprávy delegáta svazu s tím, že s nedostatky, které DS do zprávy uvede, je povinen seznámit také hlavního pořadatele. 

6.      DS je povinen odeslat svoji zprávu způsobem a v termínech podle bodu 7. článku 20 tohoto rozpisu.

7.      VV JmKFS schválená nominační listina delegátů svazu bude uveřejněna v RegionSportu.

 

Článek 22 – Kvalifikace trenérů

 

1.      V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží musí být funkce trenérů v jednotlivých klubech JmKFS v návaznosti na ustanovení čl.12 odst.6 SŘF obsazeny v soutěžích dospělých a dorostu trenéry, kteří jsou držiteli licence B nebo licence vyšší.

2.      Jednotlivé kluby jsou povinny zaslat na JmKFS nejpozději do 15.9.2005 jména trenérů svých družstev dospělých a dorostu (pokud je trenér držitelem trenérské licence i kopii jeho trenérského průkazu). Každou změnu trenéra dospělých nebo dorostu v průběhu soutěžního ročníku kluby oznámí písemně do sedmi dnů na JmKFS.

3.      Kontrolu výše uvedeného ustanovení provádí trenérská rada. Při nedodržování výše uvedeného opatření bude vůči klubům postupováno podle SŘF, popř. bude zahájeno disciplinární řízení.

 

 

II. Náležitosti disciplinárního řízení

 

Článek 23 – Působnost disciplinární komise

 

1.      DK projednává všechna disciplinární provinění hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů (dále jen „hráč“), funkcionářů a klubů startujících v soutěžích JmKFS. V souladu s Disciplinárním řádem ČMFS (dále jen „DŘ“) projednává DK také provinění rozhodčích a delegátů svazu zařazených na příslušné nominační listině.

2.      Pravomoc DK se v průběhu soutěžního ročníku 2005/2006 vztahuje na všechny účastníky soutěží JmKFS, tedy i na postupující družstva do soutěží ŘK ČMFS pro Moravu a sestupující družstva do okresních soutěží, a to až do 30.6.2006.

3.      Disciplinární tresty a opatření uložená v rámci futsalových soutěží (a to na všech stupních) se automaticky nepřejímají do fotbalových soutěží řízených JmKFS. Po disciplinárním potrestání hráče (funkcionáře) příslušnou DK futsalu, když trest bude uložen na časové období (nikoliv na počet soutěžních utkání), může DK JmKFS podle závažnosti tohoto provinění zahájit podle článku 18 odst.4 DŘ s provinilcem (hráčem nebo funkcionářem) v souladu s článkem 14 odst.1, resp. odst.3 DŘ disciplinární řízení. Do konečného rozhodnutí DK JmKFS pak může provinilec startovat (vykonávat funkci) v soutěžních utkáních JmKFS.

 

Článek 24 – Povinnosti kapitána družstva

 

1.      Kapitán družstva nebo jeho zástupce (dále jen „kapitán“) je povinen dostavit se ihned po skončení utkání (v soutěžích mládeže platí tato povinnost také pro vedoucí družstev) řádně ustrojen do šatny pro rozhodčí a v zápisu potvrdit svými podpisy totožnost hráčů a funkcionářů, kteří se dopustili disciplinárního provinění. Disciplinární provinění jak hráčů, tak i funkcionářů uvede rozhodčí do příslušné kolonky na přední stranu zápisu.

2.      Nesouhlasí-li kapitán s popisem přestupku vyloučeného hráče nebo vykázaného funkcionáře z lavičky pro členy družstev, může u rozhodčího uplatnit námitky, které do zápisu zaznamená rozhodčí a kapitán (u mládeže i vedoucí družstva) je podepíše.

3.      Do zápisu lze uvádět pouze námitky proti skutečnostem uvedeným v Pravidlech fotbalu (viz bod 28. výkladu k pravidlu V.). Jiné připomínky k určitému utkání lze uplatnit formou protestu (viz článek 14 tohoto rozpisu).

4.      Kapitán je povinen oznámit vedoucímu družstva a výboru fotbalového klubu všechny skutečnosti, které v zápisu podepsal, zejména příčiny vyloučení hráčů nebo vykázání funkcionářů z lavičky pro členy družstva.

 

Článek 25 – Základní povinnosti klubu v disciplinárním řízení

 

1.      Za každý projednaný případ v disciplinárním řízení se dle DŘ stanovuje poplatek za projednání, který bude odečten ze soutěžní zálohy, v této výši:

a)  krajský přebor (všechny kategorie) ……………..…150,- Kč,

b)  I.A a I.B třída dospělých ………………………...…. 100,- Kč,

c)  I.třída dorostu a žáků ……………………………….. 50,- Kč.

2.      V případě, že je hráč vyloučen, nebo dopustí-li se jiného disciplinárního provinění, které rozhodčí uvedl do zápisu a nechal podepsat kapitánem (u mládeže i vedoucím družstva), postupuje příslušný klub a hráč dle čl.17 DŘ, přičemž tento hráč nesmí až do rozhodnutí DK startovat v žádném utkání. Hráč je povinen zúčastnit se nejbližšího jednání DK, kde bude jeho provinění projednáno. V případě, že se hráč nemůže jednání DK zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti (viz příloha č.12 – prohlášení hráče). Toto prohlášení musí být doručeno na sekretariát JmKFS nejpozději následující středu (po provinění hráče) do 12.00 hod.

3.      Nesportovní chování funkcionáře oprávněného pobývat během utkání na lavičce pro členy družstva nebo jeho vykázání z této lavičky uvedené v zápisu budou projednána na nejbližším jednání DK. Příslušný funkcionář je povinen se na dané jednání DK dostavit. V případě, že se funkcionář nemůže jednání DK zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti (viz příloha č.13 – prohlášení funkcionáře). Toto prohlášení musí být doručeno na sekretariát JmKFS nejpozději následující středu (po provinění hráče) do 12.00 hod.

4.      Nedostaví-li se hráč nebo funkcionář bez řádné omluvy na následující druhé jednání DK, bude případ projednán bez jeho účasti a klub bude potrestán pokutou ve výši 200,- Kč.

5.      Při nedohraném utkání z jakéhokoli důvodu (vyjma nedohrání z vyšší moci nebo v případě, kdy počet hráčů jednoho z družstev klesne pod 7 pro zranění hráče nebo hráčů) nebo při inzultaci DS, hráčů, funkcionářů nebo při výtržnostech diváků v areálu stadionu nebo mimo areál stadionu při odchodu rozhodčích, je povinností obou klubů předmětné okolnosti sdělit do 48 hodin po skončení utkání písemně DK, která je bude projednávat na svém nejbližším jednání. V uvedených případech je povinností vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, odpovědných zástupců klubů, rozhodčího a jeho asistentů a DS dostavit se na jednání DK ve středu v 17.00 hod. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností budou kluby postihovány podle DŘ pokutou ve výši 1.000,- Kč a případ bude projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené neúčasti rozhodčích nebo DS, budou tito předáni k projednání do KR nebo KD.

6.      Trest zastavení závodní činnosti se hráčům v působnosti JmKFS ukládá na počet soutěžních utkání (nepřevyšuje-li 12 utkání). Po dobu trestu na počet soutěžních utkání nesmí hráč startovat za žádné družstvo klubu v žádném soutěžním utkání (viz článek 7 odst.1 DŘ). Při ukládání trestů žákům nebo dorostencům může DK v období, kdy dochází k přechodu do vyšší věkové kategorie, uložit hráči trest na časové období.

7.      Trest zákazu výkonu funkce se funkcionářům v působnosti JmKFS ukládá na časové období. Po dobu uloženého trestu nesmí potrestaný funkcionář vykonávat funkci v žádném utkání, tedy ani v přátelském či přípravném. DK může funkcionáři  udělit také trest zastavení závodní činnosti, jedná-li se současně o registrovaného hráče.

8.      Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svoji totožnost, a to registračním průkazem, občanským průkazem, řidičským průkazem nebo pasem.

9.      Kluby, rozhodčí nebo DS budou o disciplinárním opatření informováni bezprostředně po skončení disciplinárního řízení. Pokud se hráč nebo zástupce klubu, popř. rozhodčí nebo DS jednání DK nezúčastní, obdrží rozhodnutí DK poštou. O rozhodnutí DK je možné se telefonicky informovat na sekretariátu JmKFS, popř. na internetové stránce systému ofiSPORT (www.ofisport.cz).

10.  Při žádostech o zmírnění nebo prominutí zbytku trestu se postupuje podle příslušných ustanovení DŘ.

 

 

III. Hospodářské náležitosti

 

Článek 26 – Soutěžní zálohy a soutěžní příspěvek

 

1.      Jednotlivá soutěžní utkání hrají kluby na své náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (pořadatelská služba, rozhodčí, delegát svazu) hradí pořadatelský klub.

2.      Startovné není v soutěžním ročníku 2005/2006 požadováno.

3.      Pro soutěžní ročník 2005/2006 stanovuje HK výši soutěžních záloh pro každé do soutěží přihlášené družstvo takto:

a)  dospělí – KP …………….…   2.500,- Kč,

b)  dospělí – I.A a I.B třída ……   2.000,- Kč,

c)  mládež …………………...…  1.000,- Kč.

Soutěžní zálohu pro soutěžní ročník 2005/2006 kluby uhradily v hotovosti na losovacím aktivu dne 1.7.2005, kde také obdržely písemné vyúčtování soutěžních záloh za soutěžní ročník 2004/2005. Obdobný postup bude uplatněn i před dalším soutěžním ročníkem, pokud nebude v RegionSportu stanoveno jinak.

4.      Ze soutěžní zálohy budou hrazeny:

a)      poplatky za změny termínů, začátků a míst utkání,

b)      poplatky za projednání v disciplinárním řízení,

c)      udělené pořádkové pokuty podle SŘF a tohoto rozpisu,

d)      veškeré pokuty udělené DK podle DŘ,

e)      Rozpisy soutěží, tiskopisy apod.

Částky vyšší jak 500,- Kč nebudou ze soutěžní zálohy hrazeny. Na tyto částky vystaví HK platební výměr a kluby je uhradí dle dispozic uvedených na platebním výměru.

5.      Ze soutěžní zálohy nebudou bez ohledu na jejich výši hrazeny:

a)      poplatky za odvolání proti rozhodnutím učiněným v první instanci,

b)      poplatky za protest,

c)      poplatky za žádosti jednotlivců nebo klubů o zmírnění nebo prominutí zbytku trestu.

6.      Při vyčerpání soutěžní zálohy je příslušný klub povinen složit novou soutěžní zálohu v plné výši dle bodu 3. tohoto článku.

7.      Kluby, které nejsou členy ČSTV, jsou povinny uhradit JmKFS nejpozději do 5.8.2005 soutěžní příspěvek ve výši:

a)      za každé družstvo dospělých ………………….….  8.000,- Kč,

b)      za každé družstvo dorostu ……...………………...  4.000,- Kč,

c)      za každé družstvo žáků ……….…………………..  2.000,- Kč,

přitom v krajském přeboru dorostu a v soutěžích žáků jsou starší a mladší považováni pro tyto účely za dvě družstva. Příslušné kluby zašlou HK ve výše uvedeném termínu, tedy do 5.8.2005, doklad o úhradě stanovené částky. Povinnost uhradit soutěžní příspěvek se nevztahuje na obchodní společnosti.

 

Článek 27 – Další ustanovení o hospodářských náležitostech

 

1.      Nebude-li soutěžní utkání sehráno, protože družstvo jednoho z klubů z vlastní viny k utkání nenastoupí, je klub nenastoupivšího družstva povinen uhradit soupeři prokazatelným způsobem paušální náhradu nákladů souvisejících s pořádáním utkání ve výši 3.000,- Kč bez ohledu na úroveň a kategorii soutěže, pokud se kluby nedohodnou jinak. V případě, nebude-li z výše uvedeného důvodu sehráno utkání buď mladších nebo starších žáků, a nebo utkání buď mladšího nebo staršího dorostu, ale druhé utkání dané kategorie se v daném termínu uskuteční, bude paušální náhrada činit 1.500,- Kč, pokud se kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči družstvu, které k utkání z vlastní viny nenastoupilo, a vůči jeho klubu postupovat podle ustanovení čl.38 odst.2 SŘF.

2.      Nebude-li soutěžní utkání sehráno pro nepřipravenost hrací plochy a bude-li prokázána vina pořadatelského klubu, uhradí pořadatelský klub hostujícímu klubu prokazatelným způsobem paušální náhradu cestovních výdajů ve výši 3.000,-Kč, pokud se kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči pořadatelskému klubu postupovat podle čl.27 odst.1 SŘF.

3.      Nařídí-li STK opakovaní soutěžního utkání nebo v případě, kdy STK nařídí sehrání soutěžního utkání v náhradním termínu vyjma případu, kdy se hostující družstvo k utkání nedostaví pro poruchu dopravního prostředku, obdrží hostující klub od pořadatelského klubu na základě písemné žádosti náhradu vynaložených cestovních nákladů:

a)      ve výši 50-ti % prokazatelných nákladů tehdy, použije-li hostující klub dopravní prostředek smluvního přepravce (součástí žádosti musí být také kopie faktury vystavené smluvním přepravcem),

b)      ve výši částky, která se zjistí vynásobením kilometrické vzdálenosti mezi místem konání utkání a sídlem hostujícího klubu (při použití nejkratšího směru v rámci silniční sítě ČR) a paušální částky 19,- Kč za 1 km tehdy, použije-li hostující klub vlastní dopravní prostředek určený pro hromadnou přepravu osob,

c)      ve výši 50-ti % cestovného pro 20 osob, použije-li hostující klub linkový spoj registrovaného přepravce, osobních vozidel nebo jiný způsob dopravy.

Výše uvedené náklady musí být hostujícím klubem prokazatelně uplatněny na pořadatelském klubu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém mělo být utkání sehráno, jinak nárok na úhradu zanikne. V případě sporů o výši náhrady vynaložených cestovních nákladů rozhodne v dané věci STK na základě písemné žádosti zaslané klubem.

4.      Ukončí-li rozhodčí předčasně soutěžní utkání z důvodu, že počet hráčů jednoho z družstev klesl pod sedm, bude STK vůči příslušnému družstvu a jeho klubu postupovat podle článku 49 odst.2 písm.b) SŘF.

5.      Odhlásí-li klub své řádně přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, ale ještě před zahájením soutěže, uhradí příslušný klub pořádkovou pokutu ve smyslu článku 5. bodu 4. SŘF ve výši:

a) u KP dospělých ……….....………… 10.000,- Kč,

b) u I.A a I.B třídy ……………………..    8.000,- Kč,

b) u dorostu …………….………………  5.000,- Kč,

c) u žáků …………….….………………  3.000,- Kč.

6.      Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno v průběhu podzimní části soutěžního ročníku, uloží STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu podle čl.5 bodu 4. SŘF ve dvojnásobné výši oproti částkám uvedeným v bodu 5. tohoto článku.

7.      Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno po skončení podzimní části soutěžního ročníku, uloží STK příslušnému klubu podle čl.5 bodu 5. SŘF mimořádnou pokutu, přitom výše této pokuty bude několikanásobně převyšovat náklady nutné na dohrání soutěže.

8.      V případech, kdy družstvo v průběhu soutěžního ročníku ze soutěže vystoupí nebo je ze soutěže  vyloučeno, uplatní příslušné kluby na klubu vystoupivšího nebo vyloučeného družstva za již odehraná utkání paušální náhradu ve výši 3.000,- Kč za vynaložené cestovní náklady nebo na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s pořádáním utkání v domácím prostředí, a to prokazatelným způsobem ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení o vystoupení nebo vyloučení příslušného družstva v úředních zprávách v RegionSportu, jinak nárok na náhradu vynaložených cestovních nákladů zanikne. Paušální náhrada ve výši 3.000,- Kč je stanovena i u soutěží žáků a krajského přeboru dorostu, byť se v těchto případech jedná o dvě družstva.

9.      Ve všech případech, kdy je klub povinen uhradit jinému klubu paušální náhradu nákladů podle bodů 1., 2. nebo 8. tohoto článku nebo náhradu vynaložených cestovních nákladů podle bodu 3. tohoto článku, musí tak učinit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy tato povinnost klubu vznikla. V případě, že se tak ve stanovené lhůtě nestane, uplatní příslušný klub svůj nárok na náhradu prostřednictvím HK.

10.  Pro kluby, jejichž družstvo dospělých postoupí do vyšší soutěže v rámci soutěží JmKFS mimo pořadí, se stanovuje jednorázový poplatek za mimořádný postup ve výši:

a)  100.000,- Kč u družstva postupujícího do KP dospělých,

b)  80.000,- Kč u družstva postupujícího do I.A třídy,

c)  60.000,- Kč u družstva postupujícího do I.B třídy.

11.  Z důvodu snahy o potlačení projevů nesportovního chování ve všech soutěžích JmKFS budou kluby postihovány pořádkovými pokutami v případě, kdy některému z jejich družstev bez ohledu na věkovou kategorii soutěží rozhodčí udělí v soutěžním utkání:

a)  čtyři ŽK ……………………..  pořádková pokuta ve výši 100,- Kč,

b)  pět ŽK ………………………  pořádková pokuta ve výši 200,- Kč,

c)  šest ŽK ……………………..  pořádková pokuta ve výši 300,- Kč,

d)  sedm a více ŽK ……………   pořádková pokuta ve výši 400,- Kč.

 

Článek 28Nemistrovské soutěže a turnaje

 

1.      Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení článku 82 SŘF.

2.      Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence pořadatelský klub přísluší.

3.      Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny, přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub.

 

Článek 29 – Vstupné na utkání

 

1.      Stanovení výše vstupného na utkání je plně v kompetenci pořadatelského klubu.

2.      Pořadatelský klub je povinen uveřejnit informaci o výši vstupného na vhodném místě v blízkosti pokladen.

 

Článek 30 – Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům svazu

 

1.      Odměny a náhrady rozhodčím a DS se řídí Směrnicí o náhradách a odměnách rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních vydanou ČMFS (dále jen „směrnice“).

2.      Odměny rozhodčích v soutěžních utkáních jsou uvedeny v příloze č.6 a odměny DS v bodu 3. článku 21 tohoto rozpisu. Bude-li k soutěžnímu utkání delegován čtvrtý rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50-ti % odměny rozhodčího v příslušné soutěži.

3.      Podle směrnice přísluší odměny za řízení utkání pouze rozhodčím s platnou licencí, kteří jsou k utkání řádně delegováni, příp. kteří utkání řídí v situaci, kdy se některý delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví, popř. se v průběhu utkání zraní.

4.      Delegovaným rozhodčím a DS přísluší kromě stanovené odměny také následující náhrady: jízdné, stravné a za okolností uvedených v bodu 8. tohoto článku i poštovné.

5.      Jízdné kluby proplácí:

a)      ve výši skutečně vynaložených cestovních nákladů, a to na základě předložených prvotních dokladů (jízdenky ČD, IDS, MHD nebo dalších registrovaných přepravců),

b)      ve výši 4,- Kč za ujetý kilometr při použití motorového vozidla.

6.      Rozhodčí a DS účtují jízdné při použití motorového vozidla dle vzdáleností uvedených v platném přehledu kilometrických vzdáleností.

7.      Stravné účtují rozhodčí a DS v případě, vznikne-li na něj nárok dle obecně závazného právního předpisu ve výši podle částek uveřejněných v RegionSportu.

8.      Nebude-li utkání sehráno, náleží delegovaným rozhodčím a DS kromě jízdného a příp. stravného také poštovné ve výši 20,- Kč.

9.      V propozicích jednotlivých turnajů musí být stanovena výše odměn pro rozhodčí.

10.  Odměny a náhrady podle tohoto článku vyplácí pořadatelský klub rozhodčím a delegátům svazu v poločasové přestávce nebo bezprostředně po skončení utkání.

 

 

IV. Krajský pohár ČMFS 2005/2006

 

Článek 31 – Řízení poháru a jeho systém

 

1.      Krajský pohár ČMFS 2005/2006 (dále jen „pohár“) doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro Pohár ČMFS 2006/2007.

2.      Pohár řídí STK a platí pro něj kromě ustanovení této části rozpisu i veškerá další ustanovení tohoto rozpisu v případech, kdy se v nich hovoří o soutěžním utkání.

3.      Pohár se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole střetnou pouze jednou s tím, že rozlosování podzimní části poháru provádí STK zařazením jednotlivých družstev do tzv. „pavouka“ zejména s ohledem na vzdálenosti mezi příslušnými kluby a také s ohledem na jejich účast v příslušných třídách a skupinách mistrovských soutěžích.

4.      V prvním kole je pořadatelským klubem klub postoupivší z předkola nebo ten z klubů, který hraje nižší třídu soutěže s výjimkou případu, kdy se klub hrající nižší třídu soutěže tohoto práva vzdá. Stejné ustanovení platí také pro 2.kolo (hrají-li oba kluby stejnou třídu soutěže, bude pořadatelským klubem ten z klubů, který postoupil jako vítěz utkání 1.kola, které bylo v rozlosování označeno nižším pořadovým číslem).

5.      Pro jarní část poháru budou jednotlivá družstva ze strany STK zařazena do tzv. „pavouka“ opět s ohledem na vzdálenosti mezi příslušnými kluby a také s ohledem na jejich účast v příslušných třídách a skupinách mistrovských soutěžích.

6.      O vítězi poháru rozhoduje finálové utkání pořádané na neutrálním hřišti.

7.      Skončí-li utkání poháru v normální hrací době nerozhodně, dané utkání se neprodlužuje a vítěz utkání se určí kopy na branku z pokutové značky (viz příloha A Pravidel fotbalu).

 

Článek 32 – Účast v poháru

 

1.      Poháru se účastní:

a)      povinně družstva krajského přeboru, která budou zařazena do 1.kola poháru,

b)      na základě dobrovolných přihlášek kluby, jejichž družstva jsou účastníky I.A nebo I.B třídy v soutěžním ročníku 2005/2006 s výjimkou „B“ družstev a

c)      kluby, jejichž družstva dospělých se stala vítězi pohárů jednotlivých OFS v sezóně 2004/2005 a byla příslušnými OFS nahlášena STK.

2.      Pokud bude zjištěno znevažování poháru (např. nastoupením většího počtu hráčů z družstva startujícího v nižší soutěži nebo z mládežnických družstev), bude příslušný klub postižen pořádkovou pokutou, případně i vyloučením družstva z účasti v poháru.

 

Článek 33 – Termíny utkání poháru a delegace rozhodčích

 

1.      Termíny a začátky jednotlivých podzimních kol poháru jsou stanoveny takto:

a) předkolo ……………   neděle 31.7.2005 v 17.00 hod.,

b) 1.kolo ………………    neděle 7.8.2005 v 17.00 hod.,

c) 2.kolo ………………    středa 31.8.2005 v 17.00 hod.

2.      Čtvrtfinálová, semifinálová a finálové utkání poháru budou sehrána v jarní části soutěžního ročníku s tím, že jednotlivé termíny budou součástí termínové listiny pro jarní část soutěžního ročníku 2005/2006. Vítěz poháru musí být znám nejpozději do 8.6.2006.

3.      V odůvodněných případech lze požádat o změnu termínu utkání poháru, přitom se postupuje podle příslušných ustanovení článku 6 tohoto rozpisu.

4.      Delegace rozhodčích na utkání poháru provádí po celou soutěž zásadně KR JmKFS.

 

Článek 34 – Oznamovací povinnosti při utkáních poháru

 

1.      Pořadatelský klub plní oznamovací povinnosti podle bodu 9. článku 8 tohoto rozpisu.

2.      Zápis o utkání odešle rozhodčí v termínu podle bodu 7. článku 20 tohoto rozpisu.

3.      Vítěz utkání předkola je povinen oznámit výsledek předkola svému soupeři v prvním kole.

 

Článek 35 – Titul a ceny udělované v rámci poháru

 

1.      Vítěz poháru:

a)      obdrží peněžitou cenu ve výši 6.000,- Kč a diplom,

b)      se stává držitelem putovního poháru věnovaného JmKFS a

c)      postupuje do Poháru ČMFS 2006/2007.

2.      Poražený finalista poháru obdrží peněžitou cenu ve výši 4.000,- Kč.

3.      Klub, jehož družstvo v poháru zvítězí ve dvou po sobě následujících ročnících, získá nad rámec peněžité ceny dle bodu 1. tohoto článku další peněžitou cenu ve výši 4.000,- Kč.

 

 

V. Finálový turnaj přípravek o přeborníka JmKFS 2005/2006

 

Článek 36 – Řízení finálového turnaje a jeho systém

 

1.      Finálový turnaj přípravek o přeborníka kraje 2005/2006 (dále jen „finálový turnaj“) slouží k určení přeborníka JmKFS v kategorii přípravek a řídí jej KM.

2.      Finálový turnaj bude jednodenní a uskuteční se ve všední den v průběhu měsíce června 2006, když konkrétní termín a místo konání včas určí KM.

3.      Turnaj se hraje podle SŘF, Pravidel fotbalu s odlišnostmi pro minifotbal a podle této části rozpisu. Finálový turnaj se řídí propozicemi, které zpracuje KM.

4.      KM družstva rozlosuje do dvou skupin po čtyřech účastnících, vítězové skupin sehrají finálové utkání, družstva umístivší se ve skupinách na druhých místech sehrají utkání o třetí místo, utkání o další pořadí nebudou v rámci finálového turnaje hrána.

 

Článek 37 – Organizace finálového turnaje

 

1.      Finálového turnaje se zúčastní sedm vítězných družstev soutěží přípravek pořádaných v soutěžním ročníku 2005/2006 jednotlivými OFS. V případě, že je u OFS v rámci mistrovských soutěží přípravek oddělena kategorie mladších a starších, zúčastní se finálového turnaje vítězné družstvo starších přípravek. Těchto sedm vítězných družstev bude doplněno o jedno družstvo do počtu osmi účastníků, které určí KM.

2.      Vítěze soutěží přípravek nahlásí jednotlivé OFS na JmKFS nejpozději do 15.6.2006.

3.      Účastnit finálového turnaje se mohou hráči narození 1.1.1995 a mladší.

4.      Delegaci rozhodčích na finálový turnaj zabezpečí KR JmKFS, když odměny rozhodčích činí 100,- Kč za každé odřízené utkání.

 

Článek 38 – Titul a ceny udělované v rámci finálového turnaje

 

1.      Vítěz finálového turnaje:

a)      obdrží věcnou cenu a diplom,

b)      se stává držitelem putovního poháru věnovaného VV JmKFS přeborníkovi JmKFS.

2.      Poražený finalista obdrží věcnou cenu a diplom a družstva umístivší se na 3. – 8. místě obdrží diplom.

 

 

VI. Postupový a sestupový klíč v soutěžích JmKFS

 

Článek 39 – Klíč pro soutěže dospělých

 

Krajský přebor dospělých

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet

16

16

16

16

16

Sestup z MSD           

  0

+1

+2

+3

+4

Postup do MSD

–1

–1

–1

–1

–1

Postup z I.A třídy (sk.A+B)

+2

+2

+2

+2

+2

Sestup do I.A třídy (sk.A+B)

–1

–2

–3

–4

–5

Konečný stav

16

16

16

16

16

 

I.A třída (sk. A+B)

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet (2 x 14)

28

28

28

28

28

Sestup z KP

+1

+2

+3

+4

+5

Postup do KP

–2

–2

–2

–2

–2

Postup z I.B třídy (sk.A+B+C)

+3

+3

+3

+3

+3

Sestup do I.B třídy (sk.A+B+C)

–2

–3

–4

–5

–6

Konečný stav (2 x 14)

28

28

28

28

28

 

I.B třída (sk. A+B+C)

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet (3 x 14)

42

42

42

42

42

Sestup z I.A třídy (sk.A+B)

+2

+3

+4

+5

+6

Postup do I.A třídy (sk.A+B)

–3

–3

–3

–3

–3

Postup z OFS

+7

+7

+7

+7

+7

Sestup do OFS

–6

–7

–8

–9

–10

Konečný stav (3 x 14)

42

42

42

42

42

 

Článek 40 – Klíč pro soutěže dorostu

 

Krajský přebor st.+ml. dorostu

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet

14

14

14

14

14

Sestup z MSDD

  0

+1

+2

+3

+4

Postup do MSDD

–1

–1

–1

–1

–1

Postup z I.třídy (sk.A+B+C)

+3

+3

+3

+3

+3

Sestup do I.třídy (sk.A+B+C)

–2

–3

–4

–5

–6

Konečný stav

14

14

14

14

14

 

I.třída dorostu (sk. A+ B+C)

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet (3 x 14)

42

42

42

42

42

Sestup z KP

+2

+3

+4

+5

+6

Postup do KP

–3

–3

–3

–3

–3

Postup z OFS

+7

+7

+7

+7

+7

Sestup do OFS

–6

–7

–8

–9

–10

Konečný stav (3 x 14)

42

42

42

42

42

 

Článek 41 – Klíč pro soutěže žáků

 

Krajský přebor st.+ml. žáků

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet

12

12

12

12

12

Sestup z MSŽD

  0

+1

+2

+3

+4

Postup do MSŽD

–1

–1

–1

–1

–1

Postup z I.třídy (sk.A+B+C)

+3

+3

+3

+3

+3

Sestup do I.třídy (sk.A+B+C)

–2

–3

–4

–5

–6

Konečný stav

12

12

12

12

12

 

I.třída st.+ml. žáků (sk. A+B+C)

var.1

var.2

var.3

var.4

var.5

Stávající počet (3 x 12)

36

36

36

36

36

Sestup z KP

+2

+3

+4

+5

+6

Postup do KP

–3

–3

–3

–3

-3

Postup z OFS

+7

+7

+7

+7

+7

Sestup do OFS

–6

–7

–8

–9

–10

Konečný stav (3x 12)

36

36

36

36

36

 

Článek 42 – Další opatření k postupům a sestupům

 

1.      Všechna vítězná družstva v jednotlivých soutěžích JmKFS postupují přímo do příslušné vyšší soutěže, pokud splňují podmínky uvedené v SŘF, přitom postup družstev mladších žáků a mladšího dorostu se řídí podle postupu družstev starších žáků, resp. staršího dorostu.

2.      Jestliže bude po skončení soutěžního ročníku 2005/2006 nutné, aby o postupujícím nebo sestupujícím družstvu dospělých nebo mládeže rozhodla kvalifikace, stanovují se pro tuto kvalifikaci následující zásady:

a)      kvalifikace bude jednokolová, když termín a místo kvalifikačního utkání určí STK,

b)      u dospělých bude kvalifikační utkání v případě nerozhodného výsledku po ukončení řádné hrací doby prodlouženo o 2 x 15 min. s tím, že bude sehráno celé prodloužení, zůstane-li stav utkání i po ukončení prodloužení nerozhodný, rozhodnou o vítězi utkání kopy ze značky pokutového kopu dle přílohy A Pravidel fotbalu,

c)      bude-li u mládeže v kvalifikačním utkání dosaženo po ukončení řádné hrací doby nerozhodného výsledku, pak budou ihned následovat a o vítězi utkání rozhodnou kopy ze značky pokutového kopu dle přílohy A Pravidel fotbalu.

3.      Kluby, jejichž družstva staršího a mladšího dorostu sestoupí z krajského přeboru dorostu, budou mít právo zařadit v soutěžním ročníku 2006/2007 obě sestoupivší družstva do I.třídy dorostu, pokud tuto skutečnost uvedou do přihlášky do soutěží pro soutěžní ročník 2006/2007 (každé z těchto družstev STK zařadí do jiné skupiny I.třídy dorostu).

4.      Podmínkou postupu z I.třídy dorostu do krajského přeboru je účast družstev mladšího a staršího dorostu v krajském přeboru dorostu.

5.      Podmínkou postupu ze soutěží žáků řízených jednotlivými OFS do I.třídy žáků JmKFS je účast družstev mladších a starších žáků v I.třídě žáků.

6.      Vystoupí-li v průběhu soutěžního ročníku ze soutěže družstvo starších nebo mladších žáků, musí se toto rozhodnutí týkat jak družstva mladších žáků, tak i družstva starších žáků. Obdobný postup se uplatní při vyloučení družstva starších nebo mladších žáků ze soutěže. Výše uvedené principy se shodně uplatní také v krajském přeboru dorostu.

7.      Bude-li postupujícím družstvem ze soutěží OFS Žďár nad Sázavou družstvo územně příslušející do JmKFS, pak toto družstvo postoupí do příslušné soutěže JmKFS a počet sestupujících z příslušné soutěže JmKFS se v důsledku této skutečnosti zvýší o jedno družstvo.

 

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

Ustanovení obsažená v tomto rozpisu doplňují SŘF a ostatní řády a předpisy ČMFS. Tento rozpis je platný pro soutěžní ročník 2005/2006. VV JmKFS si vyhrazuje právo provést v průběhu soutěžního ročníku 2005/2006 změny a doplňky tohoto rozpisu nebo mimořádná opatření zajišťující regulérní průběh soutěží. Všechna mimořádná opatření stejně jako všechny změny a doplňky tohoto rozpisu budou uveřejněna v týdeníku RegionSport.

 

 

 

 

Ing. Pavel Mokrý,                                                                               Oldřich Kratochvíl,

předseda VV JmKFS                                                                        sekretář JmKFS

 

 

                                                           Ing. Marek Blažek,

                                                           předseda STK JmKFS