SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SK VOJKOVICE
 
Předseda:
Roman Bělák (tel. 732 811 287)
 
Místopředseda:
Oldřich Komínek ml. (tel. 602 591 694)
 
Sekretář:
Petr Pekárek (tel. 603 465 271)
 
Sportovní manažer:
Zdeněk Valnoha (tel. 775 343 215)
 
Další členové:
Petr Klučka
Petr Brázda
Richard Večeřa
František Furch